Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Butikkdrift As
Juridisk navn:  Norsk Butikkdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22899595
Postboks 21 Haugenstua Sinsenveien 45 Fax: 22055464
0915 Oslo 585 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 931186744
Aksjekapital: 1.300.000.000 NOK
Antall ansatte: 2999
Etableringsdato: 8/11/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.73%
Resultat  
  
156.47%
Egenkapital  
  
9.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.303.376.000 8.004.488.000 7.778.307.000 7.452.625.000 11.250.872.000
Resultat: 189.672.000 73.956.000 72.289.000 -226.237.000 -1.451.732.000
Egenkapital: 2.893.955.000 2.653.832.000 1.299.045.000 1.003.780.000 1.036.406.000
Regnskap for  Norsk Butikkdrift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.303.376.000 8.004.488.000 7.778.307.000 7.452.625.000 11.250.872.000
Driftskostnader -8.131.507.000 -7.940.651.000 -7.714.061.000 -7.680.392.000 -12.685.085.000
Driftsresultat 171.869.000 63.837.000 64.246.000 -227.767.000 -1.434.213.000
Finansinntekter 17.803.000 10.119.000 8.392.000 1.530.000 0
Finanskostnader 0 0 -349.000 0 -17.519.000
Finans 17.803.000 10.119.000 8.043.000 1.530.000 -17.519.000
Resultat før skatt 189.672.000 73.956.000 72.289.000 -226.237.000 -1.451.732.000
Skattekostnad -41.497.000 1.134.606.000 0 0 0
Årsresultat 148.175.000 1.208.562.000 72.289.000 -226.237.000 -1.451.732.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.645.865.000 1.658.617.000 457.640.000 461.043.000 559.269.000
Sum omløpsmidler 2.093.830.000 1.922.992.000 1.869.793.000 1.635.863.000 1.973.810.000
Sum eiendeler 3.739.695.000 3.581.609.000 2.327.433.000 2.096.906.000 2.533.079.000
Sum opptjent egenkapital 1.355.783.000 1.207.608.000 -955.000 -296.220.000 -263.594.000
Sum egenkapital 2.893.955.000 2.653.832.000 1.299.045.000 1.003.780.000 1.036.406.000
Sum langsiktig gjeld 15.048.000 17.505.000 21.224.000 22.894.000 20.998.000
Sum kortsiktig gjeld 830.692.000 910.272.000 1.007.165.000 1.070.232.000 1.475.675.000
Sum gjeld og egenkapital 3.739.695.000 3.581.609.000 2.327.434.000 2.096.906.000 2.533.079.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.617.216.000 7.341.572.000 7.138.241.000 6.844.010.000 10.382.771.000
Andre inntekter 686.160.000 662.916.000 640.066.000 608.615.000 868.101.000
Driftsinntekter 8.303.376.000 8.004.488.000 7.778.307.000 7.452.625.000 11.250.872.000
Varekostnad -6.001.275.000 -5.831.338.000 -5.688.082.000 -5.469.054.000 -8.154.127.000
Lønninger -923.277.000 -895.342.000 -918.099.000 -932.997.000 -1.606.498.000
Avskrivning -142.587.000 -126.493.000 -134.215.000 -143.486.000 -347.116.000
Nedskrivning -4.410.000 -2.054.000 3.823.000 -5.073.000 -219.819.000
Andre driftskostnader -1.059.958.000 -1.085.424.000 -977.488.000 -1.129.782.000 -2.357.525.000
Driftskostnader -8.131.507.000 -7.940.651.000 -7.714.061.000 -7.680.392.000 -12.685.085.000
Driftsresultat 171.869.000 63.837.000 64.246.000 -227.767.000 -1.434.213.000
Finansinntekter 17.803.000 10.119.000 8.392.000 1.530.000 0
Finanskostnader 0 0 -349.000 0 -17.519.000
Finans 17.803.000 10.119.000 8.043.000 1.530.000 -17.519.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 148.175.000 1.208.562.000 72.289.000 -226.237.000 -1.451.732.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.029.069.000 1.099.038.000 8.214.000 11.201.000 14.178.000
Fast eiendom 40.774.000 30.852.000 24.820.000 22.280.000 11.260.000
Maskiner anlegg 0 0 276.831.000 257.602.000 261.902.000
Driftsløsøre 569.130.000 520.411.000 139.626.000 161.379.000 259.788.000
Sum varige driftsmidler 609.904.000 551.263.000 441.277.000 441.261.000 532.950.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.892.000 8.316.000 8.149.000 8.581.000 12.141.000
Sum anleggsmidler 1.645.865.000 1.658.617.000 457.640.000 461.043.000 559.269.000
Varebeholdning 500.241.000 492.765.000 498.624.000 503.389.000 468.398.000
Kundefordringer 43.158.000 53.803.000 40.674.000 35.888.000 110.201.000
Andre fordringer 26.561.000 26.026.000 15.308.000 16.683.000 97.256.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 143.071.000 101.750.000 142.100.000 122.024.000 90.044.000
Sum omløpsmidler 2.093.830.000 1.922.992.000 1.869.793.000 1.635.863.000 1.973.810.000
Sum eiendeler 3.739.695.000 3.581.609.000 2.327.433.000 2.096.906.000 2.533.079.000
Sum opptjent egenkapital 1.355.783.000 1.207.608.000 -955.000 -296.220.000 -263.594.000
Sum egenkapital 2.893.955.000 2.653.832.000 1.299.045.000 1.003.780.000 1.036.406.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.048.000 17.505.000 21.224.000 22.894.000 20.998.000
Gjeld til kredittinstitutt 340.308.000 344.853.000 453.257.000 381.523.000 452.988.000
Sum langsiktig gjeld 15.048.000 17.505.000 21.224.000 22.894.000 20.998.000
Leverandørgjeld 64.489.000 101.550.000 127.339.000 108.226.000 197.799.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 80.004.000 51.570.000 44.368.000 80.296.000 33.902.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 345.891.000 412.299.000 382.201.000 500.187.000 790.986.000
Sum kortsiktig gjeld 830.692.000 910.272.000 1.007.165.000 1.070.232.000 1.475.675.000
Sum gjeld og egenkapital 3.739.695.000 3.581.609.000 2.327.434.000 2.096.906.000 2.533.079.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.263.138.000 1.012.720.000 862.628.000 565.631.000 498.135.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.1 1.9 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 1.4 1.1 1.1
Soliditet 77.4 74.1 55.8 47.9 40.9
Resultatgrad 2.1 0.8 0.8 -3.1 -12.7
Rentedekningsgrad 184.1 -81.9
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.8 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 5.1 2.1 3.1 -10.8 -56.6
Signatur
19.08.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP ELLER EN AV DISSE SAMMEN
MED TO STYREMEDLEMMER.
Prokurister
19.08.2016
PROKURA HVER FOR SEG
HURLEEN ELISABET
VESTERGAARD FLEMMING
AAMOTSMO BENT OLAFSEN
LEINE ROBERT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex