Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Bibliotekforening
Juridisk navn:  Norsk Bibliotekforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23243430
Universitetsgata 14 Fax: 22672368
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 871032092
Aksjekapital: 5.610.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/25/1913
Foretakstype: FLI
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.12%
Resultat  
  
-75.64%
Egenkapital  
  
3.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.155.000 27.463.000 26.400.000 28.754.000 27.629.000
Resultat: 378.000 1.552.000 274.000 3.148.000 -688.000
Egenkapital: 11.159.000 10.790.000 9.263.000 8.995.000 5.610.000
Regnskap for  Norsk Bibliotekforening
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.155.000 27.463.000 26.400.000 28.754.000 27.629.000
Driftskostnader -27.073.000 -26.062.000 -26.324.000 -25.820.000 -28.379.000
Driftsresultat 82.000 1.401.000 75.000 2.934.000 -750.000
Finansinntekter 296.000 151.000 198.000 217.000 62.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 0
Finans 296.000 151.000 198.000 214.000 62.000
Resultat før skatt 378.000 1.552.000 274.000 3.148.000 -688.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 378.000 1.552.000 274.000 3.148.000 -688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 199.000 161.000 115.000 73.000 35.000
Sum omløpsmidler 17.899.000 17.204.000 15.568.000 13.499.000 10.705.000
Sum eiendeler 18.098.000 17.365.000 15.683.000 13.572.000 10.740.000
Sum opptjent egenkapital 11.159.000 10.791.000 9.264.000 8.995.000 0
Sum egenkapital 11.159.000 10.790.000 9.263.000 8.995.000 5.610.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 5.130.000
Sum kortsiktig gjeld 6.939.000 6.575.000 6.420.000 4.577.000 0
Sum gjeld og egenkapital 18.098.000 17.366.000 15.684.000 13.572.000 10.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.958.000 23.155.000 23.002.000 24.097.000 0
Andre inntekter 4.197.000 4.307.000 3.398.000 4.658.000 27.629.000
Driftsinntekter 27.155.000 27.463.000 26.400.000 28.754.000 27.629.000
Varekostnad -19.590.000 -18.874.000 -19.258.000 -16.893.000 0
Lønninger 0 0 0 0 -4.313.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.483.000 -7.188.000 -7.066.000 -8.927.000 -24.066.000
Driftskostnader -27.073.000 -26.062.000 -26.324.000 -25.820.000 -28.379.000
Driftsresultat 82.000 1.401.000 75.000 2.934.000 -750.000
Finansinntekter 296.000 151.000 198.000 217.000 62.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 0
Finans 296.000 151.000 198.000 214.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 378.000 1.552.000 274.000 3.148.000 -688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 199.000 161.000 115.000 73.000 35.000
Sum anleggsmidler 199.000 161.000 115.000 73.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 758.000 21.000 90.000 138.000 0
Andre fordringer 107.000 529.000 192.000 89.000 3.580.000
Sum investeringer 8.295.000 6.003.000 6.860.000 4.167.000 6.460.000
Kasse, bank 3.161.000 4.312.000 2.372.000 4.798.000 665.000
Sum omløpsmidler 17.899.000 17.204.000 15.568.000 13.499.000 10.705.000
Sum eiendeler 18.098.000 17.365.000 15.683.000 13.572.000 10.740.000
Sum opptjent egenkapital 11.159.000 10.791.000 9.264.000 8.995.000 0
Sum egenkapital 11.159.000 10.790.000 9.263.000 8.995.000 5.610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 5.130.000
Leverandørgjeld 1.382.000 2.579.000 2.575.000 1.864.000 0
Betalbar skatt 374.000 281.000 249.000 415.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.183.000 3.715.000 3.595.000 2.298.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.939.000 6.575.000 6.420.000 4.577.000 0
Sum gjeld og egenkapital 18.098.000 17.366.000 15.684.000 13.572.000 10.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.960.000 10.629.000 9.148.000 8.922.000 10.705.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2.4 2.9
Likviditetsgrad 2 2.6 2.6 2.4 2.9 0.0
Soliditet 61.7 62.1 59.1 66.3 52.2
Resultatgrad 0.3 5.1 0.3 10.2 -2.7
Rentedekningsgrad 9
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 2.1 8.9 1.7 23.2 -6.4
Signatur
22.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex