Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norreq As
Juridisk navn:  Norreq As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69510100
Solgaard Skog 11 Inngang 3 Solgaard Skog 11 Fax:
1599 Moss 1599 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 913169808
Aksjekapital: 1.530.000 NOK
Antall ansatte: 168
Etableringsdato: 1/22/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: K.I Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
78.92%
Resultat  
  
355.08%
Egenkapital  
  
1034.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 143.895.000 80.425.000 34.083.000 10.899.000 0
Resultat: 3.288.000 -1.289.000 519.000 1.161.000 -9.000
Egenkapital: 2.272.000 -243.000 1.264.000 873.000 21.000
Regnskap for  Norreq As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 143.895.000 80.425.000 34.083.000 10.899.000 0
Driftskostnader -140.460.000 -81.455.000 -33.494.000 -9.737.000 -9.000
Driftsresultat 3.435.000 -1.030.000 590.000 1.163.000 -9.000
Finansinntekter 9.000 6.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -156.000 -265.000 -72.000 -2.000 0
Finans -147.000 -259.000 -71.000 -1.000 0
Resultat før skatt 3.288.000 -1.289.000 519.000 1.161.000 -9.000
Skattekostnad -772.000 415.000 -128.000 -310.000 0
Årsresultat 2.515.000 -874.000 391.000 852.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.701.000 2.719.000 915.000 116.000 0
Sum omløpsmidler 47.580.000 23.283.000 13.867.000 3.622.000 21.000
Sum eiendeler 54.281.000 26.002.000 14.782.000 3.738.000 21.000
Sum opptjent egenkapital 2.242.000 -273.000 1.234.000 843.000 -9.000
Sum egenkapital 2.272.000 -243.000 1.264.000 873.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 1.737.000 1.426.000 989.000 143.000 0
Sum kortsiktig gjeld 50.273.000 24.820.000 12.530.000 2.721.000 0
Sum gjeld og egenkapital 54.282.000 26.003.000 14.783.000 3.737.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 143.833.000 80.398.000 34.083.000 10.899.000 0
Andre inntekter 62.000 27.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 143.895.000 80.425.000 34.083.000 10.899.000 0
Varekostnad -18.638.000 -12.810.000 -5.690.000 -1.412.000 0
Lønninger -109.238.000 -58.433.000 -24.319.000 -7.732.000 0
Avskrivning -1.723.000 -586.000 -133.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.861.000 -9.626.000 -3.352.000 -586.000 -9.000
Driftskostnader -140.460.000 -81.455.000 -33.494.000 -9.737.000 -9.000
Driftsresultat 3.435.000 -1.030.000 590.000 1.163.000 -9.000
Finansinntekter 9.000 6.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -156.000 -265.000 -72.000 -2.000 0
Finans -147.000 -259.000 -71.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.515.000 -874.000 391.000 852.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.398.000 368.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.945.000 781.000 0 0 0
Driftsløsøre 2.292.000 1.570.000 915.000 116.000 0
Sum varige driftsmidler 5.303.000 2.351.000 915.000 116.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.701.000 2.719.000 915.000 116.000 0
Varebeholdning 743.000 427.000 340.000 40.000 0
Kundefordringer 37.133.000 9.994.000 8.408.000 2.101.000 0
Andre fordringer 2.930.000 1.537.000 737.000 344.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.775.000 11.326.000 4.382.000 1.136.000 21.000
Sum omløpsmidler 47.580.000 23.283.000 13.867.000 3.622.000 21.000
Sum eiendeler 54.281.000 26.002.000 14.782.000 3.738.000 21.000
Sum opptjent egenkapital 2.242.000 -273.000 1.234.000 843.000 -9.000
Sum egenkapital 2.272.000 -243.000 1.264.000 873.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 47.000 18.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.737.000 1.426.000 989.000 143.000 0
Leverandørgjeld 897.000 538.000 307.000 106.000 0
Betalbar skatt 602.000 0 100.000 292.000 0
Skyldig offentlige avgifter 16.660.000 8.603.000 7.946.000 1.370.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.113.000 15.679.000 4.176.000 954.000 0
Sum kortsiktig gjeld 50.273.000 24.820.000 12.530.000 2.721.000 0
Sum gjeld og egenkapital 54.282.000 26.003.000 14.783.000 3.737.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.693.000 -1.537.000 1.337.000 901.000 21.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.1 1.4 0.0
Soliditet 4.2 -0.9 8.6 23.4 100.0
Resultatgrad 2.4 -1.3 1.7 10.7
Rentedekningsgrad 2 -3.9 8.2 582.0
Gjeldsgrad 22.9 10.7 3.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.3 -3.9 4 31.1 -42.9
Signatur
15.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex