Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norplan AS
Juridisk navn:  Norplan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21585000
C/O Asplan Viak As Postboks 24 Kjørboveien 20 Fax: 22515001
1300 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 925835285
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 11/17/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-217.46%
Egenkapital  
  
-9.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.640.000 0 360.000 350.000 566.000
Resultat: -200.000 -63.000 144.000 193.000 368.000
Egenkapital: 1.436.000 1.594.000 1.643.000 1.545.000 1.404.000
Regnskap for  Norplan AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.640.000 0 360.000 350.000 566.000
Driftskostnader -5.788.000 -66.000 -223.000 -177.000 -446.000
Driftsresultat -149.000 -66.000 138.000 173.000 120.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 20.000 249.000
Finanskostnader -53.000 0 0 0 -1.000
Finans -52.000 2.000 6.000 20.000 248.000
Resultat før skatt -200.000 -63.000 144.000 193.000 368.000
Skattekostnad 42.000 14.000 -45.000 -52.000 -99.000
Årsresultat -158.000 -49.000 99.000 141.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.532.000 14.000 0 3.000 4.000
Sum omløpsmidler 5.677.000 4.971.000 2.158.000 2.078.000 7.225.000
Sum eiendeler 7.209.000 4.985.000 2.158.000 2.081.000 7.229.000
Sum opptjent egenkapital 686.000 844.000 893.000 795.000 654.000
Sum egenkapital 1.436.000 1.594.000 1.643.000 1.545.000 1.404.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.773.000 3.391.000 514.000 536.000 5.825.000
Sum gjeld og egenkapital 7.209.000 4.985.000 2.157.000 2.081.000 7.229.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.240.000 0 360.000 350.000 566.000
Andre inntekter 400.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.640.000 0 360.000 350.000 566.000
Varekostnad -4.076.000 0 0 0 -446.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.712.000 -66.000 -223.000 -177.000 0
Driftskostnader -5.788.000 -66.000 -223.000 -177.000 -446.000
Driftsresultat -149.000 -66.000 138.000 173.000 120.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 20.000 249.000
Finanskostnader -53.000 0 0 0 -1.000
Finans -52.000 2.000 6.000 20.000 248.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -158.000 -49.000 99.000 141.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.000 14.000 0 0 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.444.000 0 0 3.000 0
Sum anleggsmidler 1.532.000 14.000 0 3.000 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.375.000 0 0 0 0
Andre fordringer 102.000 13.000 0 0 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.201.000 4.958.000 2.158.000 2.078.000 7.199.000
Sum omløpsmidler 5.677.000 4.971.000 2.158.000 2.078.000 7.225.000
Sum eiendeler 7.209.000 4.985.000 2.158.000 2.081.000 7.229.000
Sum opptjent egenkapital 686.000 844.000 893.000 795.000 654.000
Sum egenkapital 1.436.000 1.594.000 1.643.000 1.545.000 1.404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.912.000 3.356.000 22.000 28.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 95.000 0 30.000 406.000 461.000
Betalbar skatt 32.000 0 45.000 48.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 418.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.735.000 35.000 0 55.000 5.265.000
Sum kortsiktig gjeld 5.773.000 3.391.000 514.000 536.000 5.825.000
Sum gjeld og egenkapital 7.209.000 4.985.000 2.157.000 2.081.000 7.229.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -96.000 1.580.000 1.644.000 1.542.000 1.400.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 4.2 3.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1.5 4.2 3.9 1.3
Soliditet 19.9 3 76.2 74.2 19.4
Resultatgrad -2.6 38.3 49.4 21.2
Rentedekningsgrad -2.8 369.0
Gjeldsgrad 4 2.1 0.3 0.3 4.1
Total kapitalrentabilitet -2.1 -1.3 6.7 9.3 5.1
Signatur
23.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.03.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex