Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Normann Fleischer As
Juridisk navn:  Normann Fleischer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Libakkfaret 11B Libakkfaret 11B Fax:
1184 Oslo 1184 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916181310
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/9/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Son Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
89.81%
Resultat  
  
45.7%
Egenkapital  
  
101.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.048.000 1.079.000 723.000 35.000
Resultat: 424.000 291.000 76.000 21.000
Egenkapital: 656.000 326.000 109.000 51.000
Regnskap for  Normann Fleischer As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.048.000 1.079.000 723.000 35.000
Driftskostnader -1.623.000 -787.000 -647.000 -14.000
Driftsresultat 426.000 292.000 76.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0
Finans -2.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 424.000 291.000 76.000 21.000
Skattekostnad -93.000 -74.000 -18.000 0
Årsresultat 330.000 217.000 58.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 57.000 49.000 0
Sum omløpsmidler 985.000 475.000 365.000 51.000
Sum eiendeler 1.045.000 532.000 414.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 626.000 296.000 0 0
Sum egenkapital 656.000 326.000 109.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 390.000 206.000 305.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.046.000 532.000 414.000 51.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.048.000 1.079.000 723.000 35.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.048.000 1.079.000 723.000 35.000
Varekostnad -28.000 -76.000 -57.000 0
Lønninger -977.000 -460.000 -422.000 0
Avskrivning -33.000 -24.000 -21.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -585.000 -227.000 -147.000 -14.000
Driftskostnader -1.623.000 -787.000 -647.000 -14.000
Driftsresultat 426.000 292.000 76.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0
Finans -2.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 330.000 217.000 58.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 49.000 0
Driftsløsøre 59.000 57.000 0 0
Sum varige driftsmidler 59.000 57.000 49.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 57.000 49.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 235.000 305.000 152.000 0
Andre fordringer 4.000 68.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 746.000 102.000 213.000 51.000
Sum omløpsmidler 985.000 475.000 365.000 51.000
Sum eiendeler 1.045.000 532.000 414.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 626.000 296.000 0 0
Sum egenkapital 656.000 326.000 109.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -10.000 0 0 0
Betalbar skatt 94.000 74.000 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 235.000 58.000 143.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 73.000 144.000 0
Sum kortsiktig gjeld 390.000 206.000 305.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.046.000 532.000 414.000 51.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 595.000 269.000 60.000 51.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2.5 2.3 1.2 0
Soliditet 62.7 61.3 26.3 1
Resultatgrad 20.8 27.1 10.5 6
Rentedekningsgrad 2 2
Gjeldsgrad 0.6 0.6 2.8 0
Total kapitalrentabilitet 40.7 54.9 18.4 41.2
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex