Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norhav AS
Juridisk navn:  Norhav AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55361100
Økland 12 Økland 12 Fax: 55361101
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 962229026
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
44.65%
Resultat  
  
119.78%
Egenkapital  
  
201.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.351.000 934.000 720.000 759.000 733.000
Resultat: 496.000 -2.508.000 -1.946.000 424.000 473.000
Egenkapital: 570.000 189.000 195.000 231.000 140.000
Regnskap for  Norhav AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.351.000 934.000 720.000 759.000 733.000
Driftskostnader -729.000 -3.281.000 -2.646.000 -323.000 -232.000
Driftsresultat 621.000 -2.347.000 -1.927.000 436.000 501.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -125.000 -161.000 -20.000 -14.000 -31.000
Finans -125.000 -161.000 -20.000 -12.000 -28.000
Resultat før skatt 496.000 -2.508.000 -1.946.000 424.000 473.000
Skattekostnad -114.000 601.000 486.000 -115.000 -128.000
Årsresultat 381.000 -1.907.000 -1.460.000 309.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.679.000 2.403.000 1.998.000 550.000 664.000
Sum omløpsmidler 360.000 2.569.000 5.102.000 360.000 312.000
Sum eiendeler 3.039.000 4.972.000 7.100.000 910.000 976.000
Sum opptjent egenkapital 381.000 0 0 131.000 40.000
Sum egenkapital 570.000 189.000 195.000 231.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 2.162.000 4.727.000 3.617.000 328.000 814.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000 57.000 3.287.000 351.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 3.039.000 4.973.000 7.099.000 910.000 975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.269.000 913.000 720.000 720.000 720.000
Andre inntekter 81.000 21.000 0 39.000 13.000
Driftsinntekter 1.351.000 934.000 720.000 759.000 733.000
Varekostnad -81.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -150.000 -122.000 -70.000 -80.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -498.000 -3.159.000 -2.576.000 -243.000 -194.000
Driftskostnader -729.000 -3.281.000 -2.646.000 -323.000 -232.000
Driftsresultat 621.000 -2.347.000 -1.927.000 436.000 501.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -125.000 -161.000 -20.000 -14.000 -31.000
Finans -125.000 -161.000 -20.000 -12.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 -218.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 381.000 -1.907.000 -1.460.000 309.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 17.000 17.000 6.000 40.000
Fast eiendom 2.582.000 1.902.000 1.813.000 348.000 363.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 92.000 484.000 168.000 196.000 261.000
Sum varige driftsmidler 2.673.000 2.386.000 1.981.000 544.000 624.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.679.000 2.403.000 1.998.000 550.000 664.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 241.000 0 0 24.000 0
Andre fordringer 8.000 2.513.000 4.151.000 14.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 112.000 56.000 950.000 322.000 266.000
Sum omløpsmidler 360.000 2.569.000 5.102.000 360.000 312.000
Sum eiendeler 3.039.000 4.972.000 7.100.000 910.000 976.000
Sum opptjent egenkapital 381.000 0 0 131.000 40.000
Sum egenkapital 570.000 189.000 195.000 231.000 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.162.000 4.727.000 3.617.000 328.000 814.000
Leverandørgjeld 47.000 57.000 3.287.000 30.000 21.000
Betalbar skatt 102.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 0 0 22.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 0 0 299.000 0
Sum kortsiktig gjeld 307.000 57.000 3.287.000 351.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 3.039.000 4.973.000 7.099.000 910.000 975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 2.512.000 1.815.000 9.000 291.000
Likviditetsgrad 1 1.2 45.1 1.6 1.0 14.9
Likviditetsgrad 2 1.2 45.1 1.6 1.1 14.9
Soliditet 18.8 3.8 2.7 25.4 14.4
Resultatgrad 4 -251.3 -267.6 57.4 68.3
Rentedekningsgrad 5 -14.6 -96.3 31.3 16.3
Gjeldsgrad 4.3 25.3 35.4 2.9 6.0
Total kapitalrentabilitet 20.4 -47.2 -27.1 48.1 51.7
Signatur
24.12.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex