Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Tromsø As
Juridisk navn:  Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Tromsø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41000099
Postboks 134 Templarheimvegen 37 Fax:
1319 Bekkestua 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 815211162
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 3/11/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
136.61%
Resultat  
  
-11.15%
Egenkapital  
  
81.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.040.000 3.398.000 0 0 0
Resultat: 510.000 574.000 -29.000 -14.000 0
Egenkapital: 1.141.000 630.000 56.000 86.000 100.000
Regnskap for  Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Tromsø As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.040.000 3.398.000 0 0 0
Driftskostnader -7.530.000 -2.824.000 -29.000 -14.000 -1.000
Driftsresultat 510.000 574.000 -29.000 -14.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 510.000 574.000 -29.000 -14.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 510.000 574.000 -29.000 -14.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.675.000 394.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.057.000 1.139.000 56.000 86.000 100.000
Sum eiendeler 3.732.000 1.533.000 56.000 86.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 1.041.000 530.000 -44.000 -14.000 0
Sum egenkapital 1.141.000 630.000 56.000 86.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.591.000 903.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.732.000 1.533.000 56.000 86.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.025.000 2.592.000 0 0 0
Andre inntekter 1.015.000 806.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.040.000 3.398.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.794.000 -1.622.000 0 0 0
Avskrivning -133.000 -56.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.603.000 -1.146.000 -29.000 -14.000 -1.000
Driftskostnader -7.530.000 -2.824.000 -29.000 -14.000 -1.000
Driftsresultat 510.000 574.000 -29.000 -14.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 510.000 574.000 -29.000 -14.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 213.000 135.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.675.000 394.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.675.000 394.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 37.000 0 0 0
Andre fordringer 576.000 127.000 5.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.409.000 976.000 52.000 86.000 100.000
Sum omløpsmidler 2.057.000 1.139.000 56.000 86.000 100.000
Sum eiendeler 3.732.000 1.533.000 56.000 86.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 1.041.000 530.000 -44.000 -14.000 0
Sum egenkapital 1.141.000 630.000 56.000 86.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.122.000 279.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 295.000 150.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.174.000 474.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.591.000 903.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.732.000 1.533.000 56.000 86.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -534.000 236.000 56.000 86.000 100.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 0 0 0.0
Soliditet 30.6 41.1 1 1 100.0
Resultatgrad 6.3 16.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.3 1.4 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 13.7 37.4 -51.8 -16.3 -1.0
Signatur
16.03.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex