Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Lillehammer As
Juridisk navn:  Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Lillehammer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92023252
Postboks 134 Kleivbakken 9 Fax:
1319 Bekkestua 2618 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 915193110
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 3/11/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.76%
Resultat  
  
-2.6%
Egenkapital  
  
70.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.181.000 11.289.000 5.032.000 250.000 0
Resultat: 1.234.000 1.267.000 432.000 -55.000 0
Egenkapital: 2.978.000 1.744.000 477.000 45.000 100.000
Regnskap for  Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Lillehammer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.181.000 11.289.000 5.032.000 250.000 0
Driftskostnader -11.920.000 -9.988.000 -4.577.000 -305.000 0
Driftsresultat 1.261.000 1.300.000 454.000 -55.000 0
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -29.000 -35.000 -24.000 0 0
Finans -27.000 -33.000 -22.000 0 0
Resultat før skatt 1.234.000 1.267.000 432.000 -55.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.234.000 1.267.000 432.000 -55.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 851.000 1.297.000 1.282.000 0 0
Sum omløpsmidler 5.735.000 4.203.000 3.030.000 423.000 100.000
Sum eiendeler 6.586.000 5.500.000 4.312.000 423.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 2.878.000 1.644.000 377.000 -55.000 0
Sum egenkapital 2.978.000 1.744.000 477.000 45.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 1.163.000 1.423.000 1.742.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.444.000 2.333.000 2.094.000 379.000 0
Sum gjeld og egenkapital 6.585.000 5.500.000 4.313.000 424.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.161.000 11.279.000 4.772.000 0 0
Andre inntekter 20.000 10.000 260.000 250.000 0
Driftsinntekter 13.181.000 11.289.000 5.032.000 250.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.514.000 -6.439.000 -2.621.000 -301.000 0
Avskrivning -499.000 -452.000 -211.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.907.000 -3.097.000 -1.745.000 -4.000 0
Driftskostnader -11.920.000 -9.988.000 -4.577.000 -305.000 0
Driftsresultat 1.261.000 1.300.000 454.000 -55.000 0
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -29.000 -35.000 -24.000 0 0
Finans -27.000 -33.000 -22.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.234.000 1.267.000 432.000 -55.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 315.000 679.000 1.282.000 0 0
Sum varige driftsmidler 851.000 1.297.000 1.282.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 851.000 1.297.000 1.282.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 356.000 78.000 0 0
Andre fordringer 170.000 118.000 349.000 53.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.500.000 3.729.000 2.603.000 371.000 100.000
Sum omløpsmidler 5.735.000 4.203.000 3.030.000 423.000 100.000
Sum eiendeler 6.586.000 5.500.000 4.312.000 423.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 2.878.000 1.644.000 377.000 -55.000 0
Sum egenkapital 2.978.000 1.744.000 477.000 45.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.163.000 1.423.000 1.742.000 0 0
Leverandørgjeld 105.000 352.000 940.000 129.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 420.000 385.000 267.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.920.000 1.596.000 887.000 250.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.444.000 2.333.000 2.094.000 379.000 0
Sum gjeld og egenkapital 6.585.000 5.500.000 4.313.000 424.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.291.000 1.870.000 936.000 44.000 100.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.8 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 2.3 1.8 1.4 1.1 0.0
Soliditet 45.2 31.7 11.1 10.6 100.0
Resultatgrad 9.6 11.5 9
Rentedekningsgrad 43.5 37.1 18.9
Gjeldsgrad 1.2 2.2 8 8.4 0.0
Total kapitalrentabilitet 19.2 23.7 10.6 0.0
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex