Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kongsvinger As
Juridisk navn:  Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kongsvinger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62888840
Postboks 134 Markensvegen 7 Fax:
1319 Bekkestua 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 915231160
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 3/11/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.88%
Resultat  
  
-346.71%
Egenkapital  
  
-31.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.906.000 11.042.000 7.383.000 2.995.000 0
Resultat: -412.000 167.000 591.000 459.000 0
Egenkapital: 904.000 1.317.000 1.150.000 558.000 100.000
Regnskap for  Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Kongsvinger As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.906.000 11.042.000 7.383.000 2.995.000 0
Driftskostnader -13.323.000 -10.874.000 -6.793.000 -2.536.000 0
Driftsresultat -418.000 168.000 590.000 459.000 0
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 5.000 -1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt -412.000 167.000 591.000 459.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -412.000 167.000 591.000 459.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 313.000 567.000 890.000 195.000 0
Sum omløpsmidler 3.138.000 3.255.000 1.954.000 1.357.000 100.000
Sum eiendeler 3.451.000 3.822.000 2.844.000 1.552.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 804.000 1.217.000 1.050.000 458.000 0
Sum egenkapital 904.000 1.317.000 1.150.000 558.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.547.000 2.505.000 1.695.000 994.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.451.000 3.822.000 2.845.000 1.552.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.978.000 9.472.000 6.416.000 2.175.000 0
Andre inntekter 1.928.000 1.570.000 968.000 820.000 0
Driftsinntekter 12.906.000 11.042.000 7.383.000 2.995.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.965.000 -6.715.000 -4.257.000 -1.598.000 0
Avskrivning -324.000 -323.000 -193.000 -26.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.034.000 -3.836.000 -2.343.000 -912.000 0
Driftskostnader -13.323.000 -10.874.000 -6.793.000 -2.536.000 0
Driftsresultat -418.000 168.000 590.000 459.000 0
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 5.000 -1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -412.000 167.000 591.000 459.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 313.000 567.000 890.000 195.000 0
Sum varige driftsmidler 313.000 567.000 890.000 195.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 313.000 567.000 890.000 195.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 110.000 547.000 14.000 0 0
Andre fordringer 168.000 244.000 187.000 28.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.861.000 2.464.000 1.754.000 1.329.000 100.000
Sum omløpsmidler 3.138.000 3.255.000 1.954.000 1.357.000 100.000
Sum eiendeler 3.451.000 3.822.000 2.844.000 1.552.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 804.000 1.217.000 1.050.000 458.000 0
Sum egenkapital 904.000 1.317.000 1.150.000 558.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 253.000 385.000 329.000 370.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 478.000 460.000 296.000 143.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.817.000 1.660.000 1.070.000 481.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.547.000 2.505.000 1.695.000 994.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.451.000 3.822.000 2.845.000 1.552.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 591.000 750.000 259.000 363.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 1.4 0.0
Soliditet 26.2 34.5 40.4 3 100.0
Resultatgrad -3.2 1.5 8 15.3
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 2.8 1.9 1.5 1.8 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.4 20.8 29.6 0.0
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex