Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bærum As
Juridisk navn:  Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bærum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67101582
Postboks 134 Hans Burums Vei 30 Fax: 67101561
1319 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990599068
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 11/8/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.19%
Resultat  
  
119.85%
Egenkapital  
  
6.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.103.000 24.418.000 20.885.000 19.348.000 18.736.000
Resultat: 244.000 -1.229.000 -1.876.000 -1.180.000 145.000
Egenkapital: 3.868.000 3.624.000 4.853.000 6.730.000 7.910.000
Regnskap for  Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bærum As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.103.000 24.418.000 20.885.000 19.348.000 18.736.000
Driftskostnader -28.827.000 -25.602.000 -22.736.000 -20.560.000 -18.602.000
Driftsresultat 276.000 -1.183.000 -1.851.000 -1.211.000 135.000
Finansinntekter 30.000 22.000 47.000 83.000 112.000
Finanskostnader -62.000 -68.000 -72.000 -52.000 -102.000
Finans -32.000 -46.000 -25.000 31.000 10.000
Resultat før skatt 244.000 -1.229.000 -1.876.000 -1.180.000 145.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 244.000 -1.229.000 -1.876.000 -1.180.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.268.000 6.994.000 7.229.000 7.677.000 8.236.000
Sum omløpsmidler 8.111.000 6.058.000 6.525.000 7.960.000 8.337.000
Sum eiendeler 14.379.000 13.052.000 13.754.000 15.637.000 16.573.000
Sum opptjent egenkapital 3.729.000 3.485.000 4.715.000 6.591.000 7.771.000
Sum egenkapital 3.868.000 3.624.000 4.853.000 6.730.000 7.910.000
Sum langsiktig gjeld 2.730.000 2.925.000 3.120.000 3.315.000 3.510.000
Sum kortsiktig gjeld 7.781.000 6.503.000 5.782.000 5.593.000 5.153.000
Sum gjeld og egenkapital 14.379.000 13.052.000 13.756.000 15.638.000 16.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.822.000 24.360.000 20.807.000 19.279.000 18.677.000
Andre inntekter 280.000 58.000 78.000 69.000 59.000
Driftsinntekter 29.103.000 24.418.000 20.885.000 19.348.000 18.736.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -16.663.000 -15.043.000 -13.228.000 -11.906.000 -11.082.000
Avskrivning -726.000 -684.000 -606.000 -559.000 -458.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.438.000 -9.875.000 -8.902.000 -8.095.000 -7.062.000
Driftskostnader -28.827.000 -25.602.000 -22.736.000 -20.560.000 -18.602.000
Driftsresultat 276.000 -1.183.000 -1.851.000 -1.211.000 135.000
Finansinntekter 30.000 22.000 47.000 83.000 112.000
Finanskostnader -62.000 -68.000 -72.000 -52.000 -102.000
Finans -32.000 -46.000 -25.000 31.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 244.000 -1.229.000 -1.876.000 -1.180.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.962.000 6.401.000 6.840.000 7.279.000 7.718.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 306.000 593.000 390.000 398.000 518.000
Sum varige driftsmidler 6.268.000 6.994.000 7.229.000 7.677.000 8.236.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.268.000 6.994.000 7.229.000 7.677.000 8.236.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 35.000 67.000 3.000 17.000
Andre fordringer 309.000 348.000 241.000 816.000 272.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.796.000 5.675.000 6.217.000 7.141.000 8.048.000
Sum omløpsmidler 8.111.000 6.058.000 6.525.000 7.960.000 8.337.000
Sum eiendeler 14.379.000 13.052.000 13.754.000 15.637.000 16.573.000
Sum opptjent egenkapital 3.729.000 3.485.000 4.715.000 6.591.000 7.771.000
Sum egenkapital 3.868.000 3.624.000 4.853.000 6.730.000 7.910.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.730.000 2.925.000 3.120.000 3.315.000 3.510.000
Leverandørgjeld 233.000 997.000 1.134.000 1.509.000 1.323.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.275.000 1.034.000 896.000 835.000 744.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.273.000 4.472.000 3.752.000 3.248.000 3.086.000
Sum kortsiktig gjeld 7.781.000 6.503.000 5.782.000 5.593.000 5.153.000
Sum gjeld og egenkapital 14.379.000 13.052.000 13.756.000 15.638.000 16.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 330.000 -445.000 743.000 2.367.000 3.184.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1.1 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1.1 1.4 1.7
Soliditet 26.9 27.8 35.3 4 47.7
Resultatgrad 0.9 -4.8 -8.9 -6.3 0.7
Rentedekningsgrad 4.5 -17.4 -25.7 -23.3 2.4
Gjeldsgrad 2.7 2.6 1.8 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 2.1 -8.9 -13.1 -7.2 1.5
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP
I TILLEGG TIL STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex