Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Asker As
Juridisk navn:  Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Asker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hans Burums vei 30 Hans Burums vei 30 Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916598645
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/6/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
16.67%
Egenkapital  
  
-14.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -12.000 -14.000 0
Egenkapital: 58.000 68.000 80.000 94.000
Regnskap for  Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Asker As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -12.000 -14.000 0
Driftsresultat -10.000 -12.000 -14.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -12.000 -14.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -12.000 -14.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 74.000 84.000 95.000 110.000
Sum eiendeler 74.000 84.000 95.000 110.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -26.000 -15.000 0
Sum egenkapital 58.000 68.000 80.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 84.000 95.000 110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -12.000 -14.000 0
Driftskostnader -10.000 -12.000 -14.000 0
Driftsresultat -10.000 -12.000 -14.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -12.000 -14.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 84.000 95.000 110.000
Sum omløpsmidler 74.000 84.000 95.000 110.000
Sum eiendeler 74.000 84.000 95.000 110.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -26.000 -15.000 0
Sum egenkapital 58.000 68.000 80.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 84.000 95.000 110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000 68.000 79.000 94.000
Likviditetsgrad 1 4.6 5.3 5.9 6.9
Likviditetsgrad 2 4.6 5.3 5.9 6.9
Soliditet 78.4 8 83.3 85.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -13.5 -14.3 -14.6 0
Signatur
27.10.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex