Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Pelsdyralslag
Juridisk navn:  Norges Pelsdyralslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47807200
Postboks 175 Økern Økern Torgvei 13 Fax: 22643591
0509 Oslo 580 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938752737
Aksjekapital: 29.900.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 6/21/1926
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.62%
Resultat  
  
-2604.43%
Egenkapital  
  
-18.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.737.000 10.689.000 14.194.000 16.465.000 23.290.000
Resultat: -11.602.000 -429.000 -9.665.000 -10.704.000 2.152.000
Egenkapital: 52.262.000 63.864.000 64.293.000 73.958.000 84.662.000
Regnskap for  Norges Pelsdyralslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.737.000 10.689.000 14.194.000 16.465.000 23.290.000
Driftskostnader -26.239.000 -20.846.000 -29.021.000 -35.488.000 -29.954.000
Driftsresultat -18.502.000 -10.156.000 -14.827.000 -19.024.000 -6.664.000
Finansinntekter 8.830.000 12.128.000 8.277.000 11.889.000 13.009.000
Finanskostnader -1.931.000 -2.402.000 -3.115.000 -3.568.000 -4.192.000
Finans 6.899.000 9.726.000 5.162.000 8.321.000 8.817.000
Resultat før skatt -11.602.000 -429.000 -9.665.000 -10.704.000 2.152.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.602.000 -429.000 -9.665.000 -10.704.000 2.152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.681.000 22.345.000 22.360.000 22.664.000 21.330.000
Sum omløpsmidler 151.459.000 180.803.000 192.573.000 217.981.000 228.964.000
Sum eiendeler 171.140.000 203.148.000 214.933.000 240.645.000 250.294.000
Sum opptjent egenkapital 22.362.000 33.964.000 0 0 0
Sum egenkapital 52.262.000 63.864.000 64.293.000 73.958.000 84.662.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 118.878.000 139.285.000 150.640.000 166.686.000 165.631.000
Sum gjeld og egenkapital 171.140.000 203.149.000 214.933.000 240.644.000 250.293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.025.000 3.098.000 4.544.000 5.405.000 5.121.000
Andre inntekter 4.712.000 7.592.000 9.650.000 11.060.000 18.169.000
Driftsinntekter 7.737.000 10.689.000 14.194.000 16.465.000 23.290.000
Varekostnad -3.754.000 -4.485.000 -7.245.000 -9.017.000 -9.208.000
Lønninger -12.709.000 -13.290.000 -13.229.000 -14.647.000 -14.883.000
Avskrivning -147.000 -83.000 -202.000 -292.000 -495.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.629.000 -2.988.000 -8.345.000 -11.532.000 -5.368.000
Driftskostnader -26.239.000 -20.846.000 -29.021.000 -35.488.000 -29.954.000
Driftsresultat -18.502.000 -10.156.000 -14.827.000 -19.024.000 -6.664.000
Finansinntekter 8.830.000 12.128.000 8.277.000 11.889.000 13.009.000
Finanskostnader -1.931.000 -2.402.000 -3.115.000 -3.568.000 -4.192.000
Finans 6.899.000 9.726.000 5.162.000 8.321.000 8.817.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.602.000 -429.000 -9.665.000 -10.704.000 2.152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.595.000 4.595.000 4.595.000 4.595.000 4.595.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 313.000 460.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 183.000 266.000 558.000
Sum varige driftsmidler 313.000 460.000 183.000 266.000 558.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.774.000 17.291.000 17.582.000 17.803.000 16.178.000
Sum anleggsmidler 19.681.000 22.345.000 22.360.000 22.664.000 21.330.000
Varebeholdning 624.000 674.000 686.000 777.000 788.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.787.000 6.668.000 5.935.000 20.705.000 11.380.000
Sum investeringer 142.316.000 170.249.000 180.334.000 189.016.000 203.496.000
Kasse, bank 3.732.000 3.212.000 5.618.000 7.482.000 13.300.000
Sum omløpsmidler 151.459.000 180.803.000 192.573.000 217.981.000 228.964.000
Sum eiendeler 171.140.000 203.148.000 214.933.000 240.645.000 250.294.000
Sum opptjent egenkapital 22.362.000 33.964.000 0 0 0
Sum egenkapital 52.262.000 63.864.000 64.293.000 73.958.000 84.662.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.710.000 2.244.000 4.673.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 578.000 1.593.000 1.025.000 1.431.000 1.144.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 118.300.000 137.691.000 145.904.000 163.012.000 159.814.000
Sum kortsiktig gjeld 118.878.000 139.285.000 150.640.000 166.686.000 165.631.000
Sum gjeld og egenkapital 171.140.000 203.149.000 214.933.000 240.644.000 250.293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.581.000 41.518.000 41.933.000 51.295.000 63.333.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4
Soliditet 30.5 31.4 29.9 30.7 33.8
Resultatgrad -239.1 -104.5 -115.5 -28.6
Rentedekningsgrad -9.6 -4.2 -4.8 -2.0 1.5
Gjeldsgrad 2.3 2.2 2.3 2.3 2.0
Total kapitalrentabilitet -5.7 1 -3.0 2.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex