Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Lastebileier-Forbund
Juridisk navn:  Norges Lastebileier-Forbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22110155
Postboks 7134 St. Olavs Plass St. Olavs Gate 25 Fax: 22205615
0130 Oslo 166 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 955430336
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 3/23/1935
Foretakstype: FLI
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.19%
Resultat  
  
11.27%
Egenkapital  
  
25.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 66.870.000 62.973.000 62.408.000 55.438.000 51.886.000
Resultat: 5.142.000 4.621.000 3.861.000 2.717.000 -1.329.000
Egenkapital: 25.031.000 19.889.000 15.268.000 11.407.000 8.147.000
Regnskap for  Norges Lastebileier-Forbund
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 66.870.000 62.973.000 62.408.000 55.438.000 51.886.000
Driftskostnader -61.982.000 -58.505.000 -58.644.000 -52.406.000 -53.527.000
Driftsresultat 4.888.000 4.468.000 3.764.000 3.033.000 -1.640.000
Finansinntekter 302.000 202.000 201.000 293.000 413.000
Finanskostnader -48.000 -49.000 -103.000 -608.000 -102.000
Finans 254.000 153.000 98.000 -315.000 311.000
Resultat før skatt 5.142.000 4.621.000 3.861.000 2.717.000 -1.329.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.142.000 4.621.000 3.861.000 3.261.000 -1.329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.037.000 2.407.000 2.486.000 2.812.000 2.913.000
Sum omløpsmidler 32.499.000 29.736.000 26.981.000 22.645.000 19.840.000
Sum eiendeler 35.536.000 32.143.000 29.467.000 25.457.000 22.753.000
Sum opptjent egenkapital 25.031.000 19.889.000 15.268.000 11.407.000 8.147.000
Sum egenkapital 25.031.000 19.889.000 15.268.000 11.407.000 8.147.000
Sum langsiktig gjeld 0 28.000 83.000 141.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 10.505.000 12.226.000 14.116.000 13.909.000 14.411.000
Sum gjeld og egenkapital 35.536.000 32.143.000 29.467.000 25.457.000 22.754.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.885.000 32.140.000 31.887.000 26.840.000 23.890.000
Andre inntekter 32.986.000 30.833.000 30.521.000 28.598.000 27.996.000
Driftsinntekter 66.870.000 62.973.000 62.408.000 55.438.000 51.886.000
Varekostnad -5.214.000 -5.305.000 -5.458.000 -5.323.000 -7.038.000
Lønninger -32.325.000 -30.552.000 -28.376.000 -28.277.000 -27.998.000
Avskrivning -240.000 -237.000 -423.000 -315.000 -279.000
Nedskrivning 0 0 -442.000 0 0
Andre driftskostnader -24.203.000 -22.411.000 -23.945.000 -18.491.000 -18.212.000
Driftskostnader -61.982.000 -58.505.000 -58.644.000 -52.406.000 -53.527.000
Driftsresultat 4.888.000 4.468.000 3.764.000 3.033.000 -1.640.000
Finansinntekter 302.000 202.000 201.000 293.000 413.000
Finanskostnader -48.000 -49.000 -103.000 -608.000 -102.000
Finans 254.000 153.000 98.000 -315.000 311.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.142.000 4.621.000 3.861.000 3.261.000 -1.329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 128.000 27.000 688.000 865.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 323.000 512.000 693.000 331.000 244.000
Sum varige driftsmidler 323.000 512.000 693.000 331.000 244.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.637.000 1.766.000 1.766.000 1.793.000 1.804.000
Sum anleggsmidler 3.037.000 2.407.000 2.486.000 2.812.000 2.913.000
Varebeholdning 58.000 83.000 60.000 41.000 74.000
Kundefordringer 11.582.000 11.909.000 9.201.000 10.101.000 9.641.000
Andre fordringer 1.350.000 587.000 949.000 1.115.000 475.000
Sum investeringer 0 0 0 0 1.257.000
Kasse, bank 19.508.000 16.759.000 16.664.000 11.388.000 8.392.000
Sum omløpsmidler 32.499.000 29.736.000 26.981.000 22.645.000 19.840.000
Sum eiendeler 35.536.000 32.143.000 29.467.000 25.457.000 22.753.000
Sum opptjent egenkapital 25.031.000 19.889.000 15.268.000 11.407.000 8.147.000
Sum egenkapital 25.031.000 19.889.000 15.268.000 11.407.000 8.147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 28.000 83.000 141.000 196.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.258.000
Sum langsiktig gjeld 0 28.000 83.000 141.000 196.000
Leverandørgjeld 1.963.000 1.112.000 1.673.000 954.000 854.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.964.000 2.988.000 2.727.000 2.851.000 2.168.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.578.000 8.126.000 9.716.000 10.104.000 10.131.000
Sum kortsiktig gjeld 10.505.000 12.226.000 14.116.000 13.909.000 14.411.000
Sum gjeld og egenkapital 35.536.000 32.143.000 29.467.000 25.457.000 22.754.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.994.000 17.510.000 12.865.000 8.736.000 5.429.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.4 1.9 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 3.1 2.4 1.9 1.7 1.4
Soliditet 70.4 61.9 51.8 44.8 35.8
Resultatgrad 7.3 7.1 6 5.5 -3.2
Rentedekningsgrad 101.8 91.2 36.5 5.5 -12.0
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.9 1.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 14.6 14.5 13.5 13.1 -5.4
Signatur
15.07.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex