Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Kreditorforbund
Juridisk navn:  Norges Kreditorforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32826672
C/O Kreditorforeningen Midt-Norge Postboks 2514 Sørsida C/O Kreditorforeningen Midt-Norge S Sjøfartsgata 6 Fax: 32826673
7729 Steinkjer 7714 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 934062116
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/5/1929
Foretakstype: FLI
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.13%
Resultat  
  
185.22%
Egenkapital  
  
9.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.230.000 2.659.000 2.992.000 1.080.000 3.036.000
Resultat: 98.000 -115.000 352.000 -1.698.000 466.000
Egenkapital: 1.116.000 1.020.000 1.137.000 786.000 2.482.000
Regnskap for  Norges Kreditorforbund
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.230.000 2.659.000 2.992.000 1.080.000 3.036.000
Driftskostnader -2.132.000 -2.774.000 -2.641.000 -2.620.000 -2.650.000
Driftsresultat 97.000 -115.000 351.000 -1.540.000 386.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 -158.000 80.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 -158.000 80.000
Resultat før skatt 98.000 -115.000 352.000 -1.698.000 466.000
Skattekostnad -2.000 -2.000 -2.000 2.000 -7.000
Årsresultat 96.000 -117.000 350.000 -1.696.000 459.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.340.000 1.279.000 1.374.000 978.000 2.930.000
Sum eiendeler 1.340.000 1.279.000 1.374.000 978.000 2.930.000
Sum opptjent egenkapital 1.116.000 1.020.000 1.137.000 786.000 2.482.000
Sum egenkapital 1.116.000 1.020.000 1.137.000 786.000 2.482.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 223.000 258.000 237.000 192.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 1.339.000 1.278.000 1.374.000 978.000 2.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.230.000 2.659.000 2.992.000 1.080.000 3.036.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.230.000 2.659.000 2.992.000 1.080.000 3.036.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -118.000 -126.000 -177.000 -137.000 -221.000
Avskrivning -2.014.000 0 -2.464.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -2.648.000 0 -2.483.000 -2.429.000
Driftskostnader -2.132.000 -2.774.000 -2.641.000 -2.620.000 -2.650.000
Driftsresultat 97.000 -115.000 351.000 -1.540.000 386.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 -158.000 80.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 -158.000 80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 -117.000 350.000 -1.696.000 459.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 185.000 49.000 51.000 175.000 1.313.000
Andre fordringer 15.000 4.000 61.000 9.000 470.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.139.000 1.226.000 1.262.000 794.000 1.147.000
Sum omløpsmidler 1.340.000 1.279.000 1.374.000 978.000 2.930.000
Sum eiendeler 1.340.000 1.279.000 1.374.000 978.000 2.930.000
Sum opptjent egenkapital 1.116.000 1.020.000 1.137.000 786.000 2.482.000
Sum egenkapital 1.116.000 1.020.000 1.137.000 786.000 2.482.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 125.000 137.000 102.000 32.000 192.000
Betalbar skatt 2.000 2.000 2.000 1.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 9.000 37.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 120.000 124.000 122.000 249.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 258.000 237.000 192.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 1.339.000 1.278.000 1.374.000 978.000 2.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.117.000 1.021.000 1.137.000 786.000 2.482.000
Likviditetsgrad 1 6 5 5.8 5.1 6.5
Likviditetsgrad 2 6 5 5.8 5.1 6.6
Soliditet 83.3 79.8 82.8 80.4 84.7
Resultatgrad 4.3 -4.3 11.7 -142.6 12.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.3 25.6 -173.6 15.9
Signatur
09.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex