Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Diabetesforbund Alta Og Omegn
Juridisk navn:  Norges Diabetesforbund Alta Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78431108
Ternesvingen 19B Fax:
9512 Alta 9512 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 985509670
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/31/2000
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 138.000
Resultat: 15.000
Egenkapital: 15.000
Regnskap for  Norges Diabetesforbund Alta Og Omegn
Resultat 2005
Driftsinntekter 138.000
Driftskostnader -123.000
Driftsresultat 15.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 15.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 17.000
Sum eiendeler 17.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 15.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 138.000
Varekostnad -2.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -121.000
Driftskostnader -123.000
Driftsresultat 15.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 16.000
Sum omløpsmidler 17.000
Sum eiendeler 17.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000
Likviditetsgrad 1 8.5
Likviditetsgrad 2 8.6
Soliditet 88.2
Resultatgrad 10.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 88.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex