Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Astma- Og Allergiforbund, Drammen Og Omegn Lokallag
Juridisk navn:  Norges Astma- Og Allergiforbund, Drammen Og Omegn Lokallag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32834510
Postboks 4019 Øvre Eikervei 14 Fax:
3005 Drammen 3048 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 983607845
Aksjekapital: 361 NOK
Etableringsdato: 9/16/1965
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: norges astma- og allergiforbund drammen og omegn lokalforening
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 217.000
Resultat: 96.000
Egenkapital: 361.000
Regnskap for  Norges Astma- Og Allergiforbund, Drammen Og Omegn Lokallag
Resultat 2002
Driftsinntekter 217.000
Driftskostnader -124.000
Driftsresultat 93.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Resultat før skatt 96.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 113.000
Sum omløpsmidler 248.000
Sum eiendeler 361.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 361.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 217.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -124.000
Driftskostnader -124.000
Driftsresultat 93.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 113.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 57.000
Sum investeringer
Kasse, bank 191.000
Sum omløpsmidler 248.000
Sum eiendeler 361.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 361.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 248.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 42.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 26.6
Signatur
22.04.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex