Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS
Juridisk navn:  Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32150000
Fax: 32150001
3536 Noresund 3536 Noresund
Fylke: Kommune:
Viken Krødsherad
Org.nr: 935803713
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.72%
Resultat  
  
-109.71%
Egenkapital  
  
-0.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.264.000 11.724.000 17.316.000 11.901.000 11.691.000
Resultat: -20.000 206.000 125.000 188.000 -196.000
Egenkapital: 4.782.000 4.802.000 4.596.000 4.471.000 4.283.000
Regnskap for  Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.264.000 11.724.000 17.316.000 11.901.000 11.691.000
Driftskostnader -15.615.000 -10.939.000 -16.644.000 -11.009.000 -11.020.000
Driftsresultat 649.000 786.000 673.000 891.000 671.000
Finansinntekter 206.000 70.000 36.000 44.000 64.000
Finanskostnader -875.000 -649.000 -584.000 -746.000 -931.000
Finans -669.000 -579.000 -548.000 -702.000 -867.000
Resultat før skatt -20.000 206.000 125.000 188.000 -196.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 206.000 125.000 188.000 -196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.714.000 41.916.000 40.454.000 42.509.000 39.425.000
Sum omløpsmidler 34.023.000 21.209.000 21.483.000 11.812.000 5.036.000
Sum eiendeler 76.737.000 63.125.000 61.937.000 54.321.000 44.461.000
Sum opptjent egenkapital 4.032.000 4.052.000 3.846.000 3.721.000 3.533.000
Sum egenkapital 4.782.000 4.802.000 4.596.000 4.471.000 4.283.000
Sum langsiktig gjeld 48.808.000 39.942.000 41.076.000 37.587.000 29.944.000
Sum kortsiktig gjeld 23.146.000 18.381.000 16.264.000 12.262.000 10.234.000
Sum gjeld og egenkapital 76.736.000 63.125.000 61.936.000 54.320.000 44.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.264.000 11.724.000 17.316.000 11.901.000 11.691.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.264.000 11.724.000 17.316.000 11.901.000 11.691.000
Varekostnad -4.728.000 -4.027.000 -4.178.000 -3.964.000 -2.481.000
Lønninger -126.000 -120.000 -114.000 -108.000 -108.000
Avskrivning -1.690.000 -1.813.000 -1.579.000 -1.577.000 -1.566.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.071.000 -4.979.000 -10.773.000 -5.360.000 -6.865.000
Driftskostnader -15.615.000 -10.939.000 -16.644.000 -11.009.000 -11.020.000
Driftsresultat 649.000 786.000 673.000 891.000 671.000
Finansinntekter 206.000 70.000 36.000 44.000 64.000
Finanskostnader -875.000 -649.000 -584.000 -746.000 -931.000
Finans -669.000 -579.000 -548.000 -702.000 -867.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 206.000 125.000 188.000 -196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 42.714.000 41.916.000 40.454.000 42.509.000 39.425.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 42.714.000 41.916.000 40.454.000 42.509.000 39.425.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.714.000 41.916.000 40.454.000 42.509.000 39.425.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.510.000 4.027.000 1.756.000 1.296.000 379.000
Andre fordringer 125.000 702.000 155.000 1.096.000 666.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.388.000 16.480.000 19.572.000 9.419.000 3.991.000
Sum omløpsmidler 34.023.000 21.209.000 21.483.000 11.812.000 5.036.000
Sum eiendeler 76.737.000 63.125.000 61.937.000 54.321.000 44.461.000
Sum opptjent egenkapital 4.032.000 4.052.000 3.846.000 3.721.000 3.533.000
Sum egenkapital 4.782.000 4.802.000 4.596.000 4.471.000 4.283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.560.000 16.076.000 15.455.000 9.270.000 9.443.000
Sum langsiktig gjeld 48.808.000 39.942.000 41.076.000 37.587.000 29.944.000
Leverandørgjeld 2.077.000 1.758.000 679.000 2.851.000 186.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 387.000 547.000 130.000 141.000 605.000
Sum kortsiktig gjeld 23.146.000 18.381.000 16.264.000 12.262.000 10.234.000
Sum gjeld og egenkapital 76.736.000 63.125.000 61.936.000 54.320.000 44.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.877.000 2.828.000 5.219.000 -450.000 -5.198.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.3 1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.3 1 0.5
Soliditet 6.2 7.6 7.4 8.2 9.6
Resultatgrad 4 6.7 3.9 7.5 5.7
Rentedekningsgrad 0.7 1.2 1.2 1.2 0.8
Gjeldsgrad 1 12.1 12.5 11.1 9.4
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.4 1.1 1.7 1.7
Signatur
23.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
28.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex