Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordtax As
Juridisk navn:  Nordtax As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tjørvågvegen 169 Tjørvågvegen 169 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 918029524
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/21/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.44%
Resultat  
  
5.23%
Egenkapital  
  
100%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.461.000 1.244.000
Resultat: 382.000 363.000
Egenkapital: 592.000 296.000
Regnskap for  Nordtax As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.461.000 1.244.000
Driftskostnader -1.079.000 -882.000
Driftsresultat 382.000 362.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 382.000 363.000
Skattekostnad 0 -91.000
Årsresultat 382.000 272.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 702.000 598.000
Sum eiendeler 702.000 598.000
Sum opptjent egenkapital 562.000 266.000
Sum egenkapital 592.000 296.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 110.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.461.000 1.244.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.461.000 1.244.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -693.000 -578.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -386.000 -304.000
Driftskostnader -1.079.000 -882.000
Driftsresultat 382.000 362.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 382.000 272.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 48.000 96.000
Andre fordringer 9.000 9.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 645.000 493.000
Sum omløpsmidler 702.000 598.000
Sum eiendeler 702.000 598.000
Sum opptjent egenkapital 562.000 266.000
Sum egenkapital 592.000 296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld -1.000 0
Betalbar skatt 88.000 90.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 119.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 592.000 297.000
Likviditetsgrad 1 6.4 2
Likviditetsgrad 2 6.4 2
Soliditet 84.3 49.6
Resultatgrad 26.1 29.1
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.2 1
Total kapitalrentabilitet 54.4 60.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex