Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordnorsk Filmsenter AS
Juridisk navn:  Nordnorsk Filmsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78476400
Postboks 114 Kirkegata 2 Fax: 78476410
9252 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 959844852
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/21/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norrøna Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.8%
Resultat  
  
-337.5%
Egenkapital  
  
-8.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.141.000 16.245.000 15.423.000 14.270.000 14.164.000
Resultat: -95.000 40.000 -25.000 49.000 2.000
Egenkapital: 964.000 1.059.000 1.019.000 1.044.000 995.000
Regnskap for  Nordnorsk Filmsenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.141.000 16.245.000 15.423.000 14.270.000 14.164.000
Driftskostnader -15.111.000 -16.217.000 -15.470.000 -14.221.000 -14.203.000
Driftsresultat 31.000 28.000 -47.000 49.000 -39.000
Finansinntekter 72.000 139.000 22.000 1.000 41.000
Finanskostnader -198.000 -126.000 0 -1.000 0
Finans -126.000 13.000 22.000 0 41.000
Resultat før skatt -95.000 40.000 -25.000 49.000 2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -95.000 40.000 -25.000 49.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 83.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.017.000 10.347.000 11.767.000 12.068.000 11.003.000
Sum eiendeler 9.146.000 10.430.000 11.767.000 12.068.000 11.003.000
Sum opptjent egenkapital 862.000 957.000 917.000 942.000 893.000
Sum egenkapital 964.000 1.059.000 1.019.000 1.044.000 995.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.182.000 9.371.000 10.748.000 11.024.000 10.008.000
Sum gjeld og egenkapital 9.146.000 10.430.000 11.767.000 12.068.000 11.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 15.141.000 16.245.000 15.423.000 14.270.000 14.164.000
Driftsinntekter 15.141.000 16.245.000 15.423.000 14.270.000 14.164.000
Varekostnad -11.785.000 -13.038.000 -12.300.000 -11.244.000 -11.055.000
Lønninger -2.462.000 -2.278.000 -1.959.000 -1.755.000 -1.851.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -864.000 -901.000 -1.211.000 -1.222.000 -1.297.000
Driftskostnader -15.111.000 -16.217.000 -15.470.000 -14.221.000 -14.203.000
Driftsresultat 31.000 28.000 -47.000 49.000 -39.000
Finansinntekter 72.000 139.000 22.000 1.000 41.000
Finanskostnader -198.000 -126.000 0 -1.000 0
Finans -126.000 13.000 22.000 0 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -95.000 40.000 -25.000 49.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 129.000 83.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 129.000 83.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 0 70.000 55.000 4.000
Andre fordringer 266.000 377.000 220.000 818.000 665.000
Sum investeringer 7.784.000 9.412.000 0 0 0
Kasse, bank 933.000 558.000 11.477.000 11.195.000 10.334.000
Sum omløpsmidler 9.017.000 10.347.000 11.767.000 12.068.000 11.003.000
Sum eiendeler 9.146.000 10.430.000 11.767.000 12.068.000 11.003.000
Sum opptjent egenkapital 862.000 957.000 917.000 942.000 893.000
Sum egenkapital 964.000 1.059.000 1.019.000 1.044.000 995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 18.000 18.000 109.000 46.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 136.000 129.000 108.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.994.000 9.217.000 10.601.000 10.806.000 9.864.000
Sum kortsiktig gjeld 8.182.000 9.371.000 10.748.000 11.024.000 10.008.000
Sum gjeld og egenkapital 9.146.000 10.430.000 11.767.000 12.068.000 11.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 835.000 976.000 1.019.000 1.044.000 995.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 10.5 10.2 8.7 8.7 9.0
Resultatgrad 0.2 0.2 -0.3 0.3 -0.3
Rentedekningsgrad 0.2 0.2 50.0
Gjeldsgrad 8.5 8.8 10.5 10.6 10.1
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.6 -0.2 0.4 0.0
Signatur
22.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex