Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordland Betongsagservice AS
Juridisk navn:  Nordland Betongsagservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90530800
Reipå Industriområde Reipå Industriområde Fax: 75755033
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 961688566
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.74%
Resultat  
  
186.6%
Egenkapital  
  
132.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.373.000 10.333.000 6.253.000 12.126.000 6.990.000
Resultat: 1.754.000 612.000 -617.000 -127.000 -632.000
Egenkapital: 2.355.000 1.012.000 332.000 42.000 169.000
Regnskap for  Nordland Betongsagservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.373.000 10.333.000 6.253.000 12.126.000 6.990.000
Driftskostnader -10.529.000 -9.558.000 -6.779.000 -12.170.000 -7.552.000
Driftsresultat 1.844.000 776.000 -526.000 -44.000 -563.000
Finansinntekter 1.000 3.000 5.000 6.000 0
Finanskostnader -91.000 -167.000 -96.000 -89.000 -69.000
Finans -90.000 -164.000 -91.000 -83.000 -69.000
Resultat før skatt 1.754.000 612.000 -617.000 -127.000 -632.000
Skattekostnad -411.000 68.000 507.000 0 0
Årsresultat 1.343.000 680.000 -110.000 -127.000 -632.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 377.000 719.000 660.000 238.000 161.000
Sum omløpsmidler 5.036.000 2.752.000 1.598.000 1.446.000 1.797.000
Sum eiendeler 5.413.000 3.471.000 2.258.000 1.684.000 1.958.000
Sum opptjent egenkapital 1.855.000 512.000 -168.000 -58.000 69.000
Sum egenkapital 2.355.000 1.012.000 332.000 42.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 37.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 3.058.000 2.459.000 1.926.000 1.605.000 1.600.000
Sum gjeld og egenkapital 5.413.000 3.471.000 2.258.000 1.684.000 1.958.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.373.000 10.264.000 6.253.000 12.442.000 6.988.000
Andre inntekter 0 69.000 0 -316.000 2.000
Driftsinntekter 12.373.000 10.333.000 6.253.000 12.126.000 6.990.000
Varekostnad -2.533.000 -1.926.000 -864.000 -4.507.000 -1.017.000
Lønninger -4.616.000 -4.151.000 -3.414.000 -4.307.000 -3.764.000
Avskrivning -82.000 -80.000 -91.000 -78.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.298.000 -3.401.000 -2.410.000 -3.278.000 -2.670.000
Driftskostnader -10.529.000 -9.558.000 -6.779.000 -12.170.000 -7.552.000
Driftsresultat 1.844.000 776.000 -526.000 -44.000 -563.000
Finansinntekter 1.000 3.000 5.000 6.000 0
Finanskostnader -91.000 -167.000 -96.000 -89.000 -69.000
Finans -90.000 -164.000 -91.000 -83.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.343.000 680.000 -110.000 -127.000 -632.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 165.000 575.000 507.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 212.000 143.000 153.000 238.000 161.000
Sum varige driftsmidler 212.000 143.000 153.000 238.000 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 377.000 719.000 660.000 238.000 161.000
Varebeholdning 131.000 271.000 261.000 290.000 282.000
Kundefordringer 3.479.000 2.297.000 1.082.000 755.000 980.000
Andre fordringer 190.000 128.000 221.000 361.000 490.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.236.000 57.000 34.000 40.000 44.000
Sum omløpsmidler 5.036.000 2.752.000 1.598.000 1.446.000 1.797.000
Sum eiendeler 5.413.000 3.471.000 2.258.000 1.684.000 1.958.000
Sum opptjent egenkapital 1.855.000 512.000 -168.000 -58.000 69.000
Sum egenkapital 2.355.000 1.012.000 332.000 42.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.259.000 429.000 522.000 404.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 37.000 189.000
Leverandørgjeld 437.000 859.000 568.000 328.000 518.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 653.000 464.000 304.000 260.000 332.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 709.000 707.000 531.000 614.000 595.000
Sum kortsiktig gjeld 3.058.000 2.459.000 1.926.000 1.605.000 1.600.000
Sum gjeld og egenkapital 5.413.000 3.471.000 2.258.000 1.684.000 1.958.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.978.000 293.000 -328.000 -159.000 197.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 0.8 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1 0.7 0.8 1.0
Soliditet 43.5 29.2 14.7 2.5 8.6
Resultatgrad 14.9 7.5 -8.4 -0.4 -8.1
Rentedekningsgrad 20.3 4.6 -5.5 -0.4 -8.2
Gjeldsgrad 1.3 2.4 5.8 39.1 10.6
Total kapitalrentabilitet 34.1 22.4 -23.1 -2.3 -28.8
Signatur
20.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.07.2016
PROKURA HVER FOR SEG
UELAND ANN IREN SANDVEI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex