Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordisk Film Kino As
Juridisk navn:  Nordisk Film Kino As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99432000
Fridtjof Nansens Vei 8 Fridtjof Nansens Vei 8 Fax: 22424880
0369 Oslo 369 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979488203
Aksjekapital: 12.486.000 NOK
Antall ansatte: 377
Etableringsdato: 12/8/1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: oslo kinematografer as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.42%
Resultat  
  
-66.64%
Egenkapital  
  
3.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 445.712.000 466.343.000 475.132.000 448.267.000 392.577.000
Resultat: 13.539.000 40.582.000 55.099.000 45.041.000 30.524.000
Egenkapital: 73.334.000 71.026.000 51.247.000 36.484.000 30.976.000
Regnskap for  Nordisk Film Kino As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 445.712.000 466.343.000 475.132.000 448.267.000 392.577.000
Driftskostnader -431.696.000 -425.063.000 -419.788.000 -402.030.000 -363.963.000
Driftsresultat 14.016.000 41.280.000 55.344.000 46.236.000 28.614.000
Finansinntekter 295.000 340.000 132.000 328.000 2.667.000
Finanskostnader -771.000 -1.038.000 -376.000 -1.524.000 -757.000
Finans -476.000 -698.000 -244.000 -1.196.000 1.910.000
Resultat før skatt 13.539.000 40.582.000 55.099.000 45.041.000 30.524.000
Skattekostnad -3.228.000 -8.506.000 0 0 -8.475.000
Årsresultat 10.311.000 32.076.000 40.906.000 31.942.000 22.049.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.695.000 143.179.000 111.357.000 128.974.000 126.087.000
Sum omløpsmidler 48.182.000 63.274.000 89.689.000 69.566.000 81.288.000
Sum eiendeler 191.877.000 206.453.000 201.046.000 198.540.000 207.375.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 23.998.000 -67.731.000
Sum egenkapital 73.334.000 71.026.000 51.247.000 36.484.000 30.976.000
Sum langsiktig gjeld 4.246.000 3.408.000 14.339.000 42.477.000 54.750.000
Sum kortsiktig gjeld 114.296.000 132.018.000 135.461.000 119.580.000 121.648.000
Sum gjeld og egenkapital 191.876.000 206.452.000 201.047.000 198.541.000 207.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 435.977.000 454.274.000 458.784.000 432.359.000 377.104.000
Andre inntekter 9.735.000 12.069.000 16.349.000 15.908.000 15.473.000
Driftsinntekter 445.712.000 466.343.000 475.132.000 448.267.000 392.577.000
Varekostnad -181.900.000 -191.972.000 -186.654.000 -181.530.000 -159.575.000
Lønninger -90.875.000 -87.528.000 -88.452.000 -79.580.000 -74.084.000
Avskrivning -24.476.000 -22.391.000 -21.408.000 -23.326.000 -19.939.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -134.445.000 -123.172.000 -123.274.000 -117.594.000 -110.365.000
Driftskostnader -431.696.000 -425.063.000 -419.788.000 -402.030.000 -363.963.000
Driftsresultat 14.016.000 41.280.000 55.344.000 46.236.000 28.614.000
Finansinntekter 295.000 340.000 132.000 328.000 2.667.000
Finanskostnader -771.000 -1.038.000 -376.000 -1.524.000 -757.000
Finans -476.000 -698.000 -244.000 -1.196.000 1.910.000
Konsernbidrag -9.637.000 -23.743.000 0 0 -58.405.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.311.000 32.076.000 40.906.000 31.942.000 22.049.000
Balanse detaljer          
Goodwill 9.525.000 10.391.000 11.257.000 12.122.000 12.988.000
Sum Immatrielle midler 13.935.000 13.684.000 15.543.000 22.078.000 25.474.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 85.613.000 92.386.000 69.262.000 75.562.000 68.615.000
Sum varige driftsmidler 85.613.000 92.386.000 69.262.000 75.562.000 68.615.000
Sum finansielle anleggsmidler 44.146.000 37.109.000 26.552.000 31.335.000 31.997.000
Sum anleggsmidler 143.695.000 143.179.000 111.357.000 128.974.000 126.087.000
Varebeholdning 8.083.000 8.930.000 9.139.000 8.889.000 7.984.000
Kundefordringer 3.289.000 11.482.000 5.872.000 16.553.000 9.428.000
Andre fordringer 21.750.000 28.417.000 60.535.000 36.299.000 7.648.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.830.000 3.607.000 1.740.000 2.653.000 596.000
Sum omløpsmidler 48.182.000 63.274.000 89.689.000 69.566.000 81.288.000
Sum eiendeler 191.877.000 206.453.000 201.046.000 198.540.000 207.375.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 23.998.000 -67.731.000
Sum egenkapital 73.334.000 71.026.000 51.247.000 36.484.000 30.976.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.246.000 3.408.000 14.339.000 35.777.000 44.399.000
Gjeld til kredittinstitutt 39.549.000 46.214.000 61.024.000 51.161.000 65.000.000
Sum langsiktig gjeld 4.246.000 3.408.000 14.339.000 42.477.000 54.750.000
Leverandørgjeld 22.461.000 34.140.000 26.857.000 21.459.000 18.355.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.198.000 997.000 996.000 4.687.000 2.545.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.089.000 50.667.000 46.585.000 42.274.000 35.748.000
Sum kortsiktig gjeld 114.296.000 132.018.000 135.461.000 119.580.000 121.648.000
Sum gjeld og egenkapital 191.876.000 206.452.000 201.047.000 198.541.000 207.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -66.114.000 -68.744.000 -45.772.000 -50.014.000 -40.360.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.7 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7
Soliditet 38.2 34.4 25.5 18.4 14.9
Resultatgrad 3.1 8.9 11.6 10.3 7.3
Rentedekningsgrad 18.2 39.8 147.2 30.6 41.3
Gjeldsgrad 1.6 1.9 2.9 4.4 5.7
Total kapitalrentabilitet 7.5 20.2 27.6 23.5 15.1
Signatur
03.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex