Nordic Seaco AS
Juridisk navn:  Nordic Seaco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70133700
Postboks 5173 Larsgården Gangstøvika Fax: 70133911
6021 Ålesund 6021 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 976719492
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/21/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.47%
Resultat  
  
14.9%
Egenkapital  
  
-0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 105.492.000 100.974.000 98.632.000 91.792.000 90.795.000
Resultat: 3.895.000 3.390.000 4.197.000 4.146.000 5.398.000
Egenkapital: 6.454.000 6.455.000 6.377.000 6.234.000 9.215.000
Regnskap for  Nordic Seaco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 105.492.000 100.974.000 98.632.000 91.792.000 90.795.000
Driftskostnader -101.559.000 -97.459.000 -94.286.000 -87.508.000 -85.412.000
Driftsresultat 3.933.000 3.515.000 4.347.000 4.285.000 5.383.000
Finansinntekter 744.000 692.000 450.000 577.000 802.000
Finanskostnader -782.000 -816.000 -599.000 -716.000 -786.000
Finans -38.000 -124.000 -149.000 -139.000 16.000
Resultat før skatt 3.895.000 3.390.000 4.197.000 4.146.000 5.398.000
Skattekostnad -896.000 -812.000 -1.053.000 -1.127.000 -1.458.000
Årsresultat 2.999.000 2.578.000 3.144.000 3.019.000 3.940.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 511.000 791.000 156.000 360.000 531.000
Sum omløpsmidler 23.876.000 22.115.000 22.401.000 20.451.000 17.026.000
Sum eiendeler 24.387.000 22.906.000 22.557.000 20.811.000 17.557.000
Sum opptjent egenkapital 4.354.000 4.355.000 4.277.000 4.133.000 7.115.000
Sum egenkapital 6.454.000 6.455.000 6.377.000 6.234.000 9.215.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 34.000 0 0 18.000
Sum kortsiktig gjeld 17.932.000 16.416.000 16.179.000 14.578.000 8.324.000
Sum gjeld og egenkapital 24.387.000 22.905.000 22.556.000 20.811.000 17.557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.091.000 100.081.000 98.513.000 91.662.000 90.770.000
Andre inntekter 401.000 893.000 119.000 130.000 25.000
Driftsinntekter 105.492.000 100.974.000 98.632.000 91.792.000 90.795.000
Varekostnad -97.050.000 -93.207.000 -90.206.000 -83.118.000 -81.627.000
Lønninger -3.253.000 -2.905.000 -2.820.000 -3.003.000 -2.473.000
Avskrivning -279.000 -246.000 -213.000 -213.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -977.000 -1.101.000 -1.047.000 -1.174.000 -1.135.000
Driftskostnader -101.559.000 -97.459.000 -94.286.000 -87.508.000 -85.412.000
Driftsresultat 3.933.000 3.515.000 4.347.000 4.285.000 5.383.000
Finansinntekter 744.000 692.000 450.000 577.000 802.000
Finanskostnader -782.000 -816.000 -599.000 -716.000 -786.000
Finans -38.000 -124.000 -149.000 -139.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -3.000.000 0
Årsresultat 2.999.000 2.578.000 3.144.000 3.019.000 3.940.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 50.000 41.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 511.000 791.000 106.000 319.000 531.000
Sum varige driftsmidler 511.000 791.000 106.000 319.000 531.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 511.000 791.000 156.000 360.000 531.000
Varebeholdning 1.722.000 696.000 1.000.000 1.932.000 4.122.000
Kundefordringer 14.558.000 12.248.000 10.348.000 10.845.000 8.775.000
Andre fordringer 243.000 270.000 353.000 189.000 523.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.352.000 8.901.000 10.700.000 7.486.000 3.605.000
Sum omløpsmidler 23.876.000 22.115.000 22.401.000 20.451.000 17.026.000
Sum eiendeler 24.387.000 22.906.000 22.557.000 20.811.000 17.557.000
Sum opptjent egenkapital 4.354.000 4.355.000 4.277.000 4.133.000 7.115.000
Sum egenkapital 6.454.000 6.455.000 6.377.000 6.234.000 9.215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 34.000 0 0 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 34.000 0 0 18.000
Leverandørgjeld 13.214.000 12.402.000 10.909.000 6.909.000 6.251.000
Betalbar skatt 929.000 728.000 1.061.000 1.186.000 1.443.000
Skyldig offentlige avgifter 254.000 213.000 201.000 232.000 193.000
Utbytte -3.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.535.000 3.073.000 4.008.000 6.251.000 437.000
Sum kortsiktig gjeld 17.932.000 16.416.000 16.179.000 14.578.000 8.324.000
Sum gjeld og egenkapital 24.387.000 22.905.000 22.556.000 20.811.000 17.557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.944.000 5.699.000 6.222.000 5.873.000 8.702.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.4 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.6
Soliditet 26.5 28.2 28.3 30.0 52.5
Resultatgrad 3.7 3.5 4.4 4.7 5.9
Rentedekningsgrad 5 4.3 7.3 6.8 7.9
Gjeldsgrad 2.8 2.5 2.5 2.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 19.2 18.4 21.3 23.4 35.2
Signatur
01.10.2007
DAGLIG LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.10.2007
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex