Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordic Maritime & Offshore Arbitration Institute
Juridisk navn:  Nordic Maritime & Offshore Arbitration Institute
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55215200
C/O Bergens Rederiforening Olav Kyrres Gate 11 C/O Bergens Rederiforening Olav Kyrres Gate 11 Fax: 55215201
5014 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915478204
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2015
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1077.78%
Egenkapital  
  
133.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 122.000 0 0 0
Resultat: 88.000 -9.000 -16.000 -8.000
Egenkapital: 154.000 66.000 75.000 92.000
Regnskap for  Nordic Maritime & Offshore Arbitration Institute
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 122.000 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -8.000 -16.000 -9.000
Driftsresultat 89.000 -8.000 -16.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 88.000 -9.000 -16.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -9.000 -16.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 169.000 73.000 88.000 99.000
Sum eiendeler 169.000 73.000 88.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 -34.000 -25.000 -8.000
Sum egenkapital 154.000 66.000 75.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 7.000 13.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 169.000 73.000 88.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 122.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 122.000 0 0 0
Varekostnad -25.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -16.000 -9.000
Driftskostnader -33.000 -8.000 -16.000 -9.000
Driftsresultat 89.000 -8.000 -16.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 -9.000 -16.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 92.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 73.000 88.000 99.000
Sum omløpsmidler 169.000 73.000 88.000 99.000
Sum eiendeler 169.000 73.000 88.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 -34.000 -25.000 -8.000
Sum egenkapital 154.000 66.000 75.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 13.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 7.000 13.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 169.000 73.000 88.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 154.000 66.000 75.000 91.000
Likviditetsgrad 1 11.3 10.4 6.8 12.4
Likviditetsgrad 2 11.3 10.4 6.8 12.4
Soliditet 91.1 90.4 85.2 92.0
Resultatgrad 7
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 52.7 -18.2 -9.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex