Nordhordland Folkehøgskole
Juridisk navn:  Nordhordland Folkehøgskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56174300
Holtermandsvegen 3 Holtermandsvegen 3 Fax:
5918 Frekhaug 5918 Frekhaug
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 993402427
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 6/7/2008 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.52%
Resultat  
  
-126.54%
Egenkapital  
  
-0.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.355.000 32.523.000 32.767.000 30.008.000 29.043.000
Resultat: -692.000 2.607.000 3.285.000 3.000.000 3.028.000
Egenkapital: 78.619.000 79.312.000 76.705.000 73.420.000 70.420.000
Regnskap for  Nordhordland Folkehøgskole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.355.000 32.523.000 32.767.000 30.008.000 29.043.000
Driftskostnader -31.822.000 -32.159.000 -30.398.000 -28.471.000 -28.019.000
Driftsresultat 533.000 363.000 2.368.000 1.537.000 1.024.000
Finansinntekter 914.000 2.256.000 1.306.000 1.625.000 2.505.000
Finanskostnader -2.139.000 -12.000 -389.000 -162.000 -501.000
Finans -1.225.000 2.244.000 917.000 1.463.000 2.004.000
Resultat før skatt -692.000 2.607.000 3.285.000 3.000.000 3.028.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -692.000 2.607.000 3.285.000 3.000.000 3.028.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.994.000 33.818.000 34.926.000 36.745.000 38.667.000
Sum omløpsmidler 50.307.000 49.821.000 46.461.000 40.115.000 35.421.000
Sum eiendeler 83.301.000 83.639.000 81.387.000 76.860.000 74.088.000
Sum opptjent egenkapital 78.619.000 79.312.000 76.705.000 73.420.000 70.420.000
Sum egenkapital 78.619.000 79.312.000 76.705.000 73.420.000 70.420.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.682.000 4.327.000 4.682.000 3.440.000 3.669.000
Sum gjeld og egenkapital 83.301.000 83.639.000 81.387.000 76.860.000 74.089.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 32.355.000 32.523.000 32.767.000 30.008.000 29.043.000
Driftsinntekter 32.355.000 32.523.000 32.767.000 30.008.000 29.043.000
Varekostnad -3.170.000 -3.067.000 -3.123.000 -2.827.000 -2.806.000
Lønninger -19.130.000 -19.481.000 -18.883.000 -18.104.000 -17.293.000
Avskrivning -2.452.000 -2.349.000 -2.407.000 -2.483.000 -2.105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.070.000 -7.262.000 -5.985.000 -5.057.000 -5.815.000
Driftskostnader -31.822.000 -32.159.000 -30.398.000 -28.471.000 -28.019.000
Driftsresultat 533.000 363.000 2.368.000 1.537.000 1.024.000
Finansinntekter 914.000 2.256.000 1.306.000 1.625.000 2.505.000
Finanskostnader -2.139.000 -12.000 -389.000 -162.000 -501.000
Finans -1.225.000 2.244.000 917.000 1.463.000 2.004.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -692.000 2.607.000 3.285.000 3.000.000 3.028.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.752.000 20.845.000 22.326.000 23.840.000 25.289.000
Maskiner anlegg 5.216.000 4.196.000 4.501.000 4.806.000 4.915.000
Driftsløsøre 920.000 881.000 942.000 834.000 969.000
Sum varige driftsmidler 32.150.000 31.536.000 32.868.000 34.897.000 36.910.000
Sum finansielle anleggsmidler 843.000 2.283.000 2.058.000 1.848.000 1.758.000
Sum anleggsmidler 32.994.000 33.818.000 34.926.000 36.745.000 38.667.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.884.000 2.592.000 1.180.000 739.000 1.172.000
Andre fordringer 432.000 420.000 300.000 244.000 177.000
Sum investeringer 36.143.000 27.952.000 25.868.000 25.029.000 23.772.000
Kasse, bank 10.849.000 18.857.000 19.113.000 14.104.000 10.300.000
Sum omløpsmidler 50.307.000 49.821.000 46.461.000 40.115.000 35.421.000
Sum eiendeler 83.301.000 83.639.000 81.387.000 76.860.000 74.088.000
Sum opptjent egenkapital 78.619.000 79.312.000 76.705.000 73.420.000 70.420.000
Sum egenkapital 78.619.000 79.312.000 76.705.000 73.420.000 70.420.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.619.000 1.115.000 1.320.000 550.000 780.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.063.000 3.213.000 3.362.000 2.891.000 2.888.000
Sum kortsiktig gjeld 4.682.000 4.327.000 4.682.000 3.440.000 3.669.000
Sum gjeld og egenkapital 83.301.000 83.639.000 81.387.000 76.860.000 74.089.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.625.000 45.494.000 41.779.000 36.675.000 31.752.000
Likviditetsgrad 1 10.7 11.5 9.9 11.7 9.7
Likviditetsgrad 2 10.7 11.5 9.9 11.7 9.7
Soliditet 94.4 94.8 94.2 95.5 95.0
Resultatgrad 1.6 1.1 7.2 5.1 3.5
Rentedekningsgrad 0.2 30.3 6.1 19.5 7.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.7 3.1 4.5 4.1 4.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex