Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordfonn Optikk AS
Juridisk navn:  Nordfonn Optikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63866070
Postboks 38 Fru Natvigs Vei 1 Fax: 63866071
1921 Sørumsand 1920 Sørumsand
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 982802911
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/24/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.1%
Resultat  
  
-10.54%
Egenkapital  
  
7.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.532.000 8.737.000 7.597.000 8.019.000 7.251.000
Resultat: 1.613.000 1.803.000 1.112.000 1.672.000 807.000
Egenkapital: 605.000 564.000 395.000 2.114.000 472.000
Regnskap for  Nordfonn Optikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.532.000 8.737.000 7.597.000 8.019.000 7.251.000
Driftskostnader -7.925.000 -6.932.000 -6.634.000 -6.288.000 -6.388.000
Driftsresultat 1.607.000 1.805.000 963.000 1.731.000 862.000
Finansinntekter 8.000 10.000 200.000 8.000 9.000
Finanskostnader -2.000 -11.000 -51.000 -66.000 -64.000
Finans 6.000 -1.000 149.000 -58.000 -55.000
Resultat før skatt 1.613.000 1.803.000 1.112.000 1.672.000 807.000
Skattekostnad -373.000 -433.000 -280.000 -455.000 -219.000
Årsresultat 1.240.000 1.369.000 831.000 1.218.000 589.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 741.000 829.000 164.000 293.000 299.000
Sum omløpsmidler 2.568.000 2.402.000 1.948.000 4.683.000 2.217.000
Sum eiendeler 3.309.000 3.231.000 2.112.000 4.976.000 2.516.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 464.000 295.000 2.014.000 372.000
Sum egenkapital 605.000 564.000 395.000 2.114.000 472.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.704.000 2.666.000 1.717.000 2.863.000 2.044.000
Sum gjeld og egenkapital 3.309.000 3.230.000 2.112.000 4.977.000 2.516.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.532.000 8.737.000 7.597.000 8.019.000 7.251.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.532.000 8.737.000 7.597.000 8.019.000 7.251.000
Varekostnad -2.344.000 -2.190.000 -2.091.000 -2.144.000 -2.394.000
Lønninger -3.237.000 -2.707.000 -2.354.000 -2.311.000 -2.168.000
Avskrivning -242.000 -117.000 -104.000 -171.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.102.000 -1.918.000 -2.085.000 -1.662.000 -1.707.000
Driftskostnader -7.925.000 -6.932.000 -6.634.000 -6.288.000 -6.388.000
Driftsresultat 1.607.000 1.805.000 963.000 1.731.000 862.000
Finansinntekter 8.000 10.000 200.000 8.000 9.000
Finanskostnader -2.000 -11.000 -51.000 -66.000 -64.000
Finans 6.000 -1.000 149.000 -58.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -1.200.000 -2.550.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 1.240.000 1.369.000 831.000 1.218.000 589.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 26.000 30.000 40.000 60.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 721.000 803.000 134.000 239.000 235.000
Sum varige driftsmidler 721.000 803.000 134.000 239.000 235.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 15.000 5.000
Sum anleggsmidler 741.000 829.000 164.000 293.000 299.000
Varebeholdning 569.000 589.000 723.000 828.000 716.000
Kundefordringer 112.000 179.000 79.000 179.000 211.000
Andre fordringer 119.000 100.000 20.000 2.336.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.768.000 1.533.000 1.127.000 1.340.000 1.275.000
Sum omløpsmidler 2.568.000 2.402.000 1.948.000 4.683.000 2.217.000
Sum eiendeler 3.309.000 3.231.000 2.112.000 4.976.000 2.516.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 464.000 295.000 2.014.000 372.000
Sum egenkapital 605.000 564.000 395.000 2.114.000 472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 232.000 273.000 299.000 268.000 350.000
Betalbar skatt 367.000 429.000 271.000 984.000 212.000
Skyldig offentlige avgifter 404.000 370.000 283.000 325.000 313.000
Utbytte -1.200.000 -1.200.000 -2.550.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 501.000 394.000 315.000 287.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 2.704.000 2.666.000 1.717.000 2.863.000 2.044.000
Sum gjeld og egenkapital 3.309.000 3.230.000 2.112.000 4.977.000 2.516.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -136.000 -264.000 231.000 1.820.000 173.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.1 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 1.4 0.8
Soliditet 18.3 17.5 18.7 42.5 18.8
Resultatgrad 16.9 20.7 12.7 21.6 11.9
Rentedekningsgrad 803.5 164.1 18.9 26.3 13.6
Gjeldsgrad 4.5 4.7 4.3 1.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 48.8 56.2 55.1 34.9 34.6
Signatur
11.01.2010
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.01.2010
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex