Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordfonn Holding AS
Juridisk navn:  Nordfonn Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90117469
Villavegen 1 Villavegen 1 Fax: 63827181
1920 Sørumsand 1920 Sørumsand
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 889182202
Aksjekapital: 1.104.030 NOK
Etableringsdato: 12/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-56.18%
Egenkapital  
  
-1.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 156.000 0 0 0 0
Resultat: 734.000 1.675.000 2.088.000 611.000 658.000
Egenkapital: 8.418.000 8.584.000 7.813.000 6.826.000 7.115.000
Regnskap for  Nordfonn Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 156.000 0 0 0 0
Driftskostnader -141.000 -24.000 -25.000 -29.000 -25.000
Driftsresultat 14.000 -24.000 -25.000 -29.000 -25.000
Finansinntekter 956.000 1.724.000 2.113.000 640.000 683.000
Finanskostnader -235.000 -25.000 0 0 0
Finans 721.000 1.699.000 2.113.000 640.000 683.000
Resultat før skatt 734.000 1.675.000 2.088.000 611.000 658.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 734.000 1.675.000 2.088.000 611.000 658.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.843.000 7.512.000 592.000 592.000 592.000
Sum omløpsmidler 3.535.000 5.663.000 7.821.000 6.834.000 7.123.000
Sum eiendeler 16.378.000 13.175.000 8.413.000 7.426.000 7.715.000
Sum opptjent egenkapital 6.563.000 6.729.000 5.959.000 4.971.000 5.260.000
Sum egenkapital 8.418.000 8.584.000 7.813.000 6.826.000 7.115.000
Sum langsiktig gjeld 7.053.000 4.092.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 907.000 500.000 600.000 600.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 16.378.000 13.176.000 8.414.000 7.426.000 7.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 156.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 156.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -24.000 -25.000 -29.000 -25.000
Driftskostnader -141.000 -24.000 -25.000 -29.000 -25.000
Driftsresultat 14.000 -24.000 -25.000 -29.000 -25.000
Finansinntekter 956.000 1.724.000 2.113.000 640.000 683.000
Finanskostnader -235.000 -25.000 0 0 0
Finans 721.000 1.699.000 2.113.000 640.000 683.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -500.000 -600.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 734.000 1.675.000 2.088.000 611.000 658.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.365.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.365.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.477.000 7.512.000 592.000 592.000 592.000
Sum anleggsmidler 12.843.000 7.512.000 592.000 592.000 592.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.180.000 2.011.000 2.691.000 1.827.000 2.040.000
Sum investeringer 2.242.000 3.054.000 3.853.000 4.299.000 2.799.000
Kasse, bank 113.000 599.000 1.278.000 708.000 2.284.000
Sum omløpsmidler 3.535.000 5.663.000 7.821.000 6.834.000 7.123.000
Sum eiendeler 16.378.000 13.175.000 8.413.000 7.426.000 7.715.000
Sum opptjent egenkapital 6.563.000 6.729.000 5.959.000 4.971.000 5.260.000
Sum egenkapital 8.418.000 8.584.000 7.813.000 6.826.000 7.115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.053.000 4.092.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -500.000 -600.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 907.000 500.000 600.000 600.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 16.378.000 13.176.000 8.414.000 7.426.000 7.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.628.000 5.163.000 7.221.000 6.234.000 6.523.000
Likviditetsgrad 1 3.9 11.3 1 11.4 11.9
Likviditetsgrad 2 3.9 11.3 1 11.4 11.9
Soliditet 51.4 65.1 92.9 91.9 92.2
Resultatgrad 9
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 0.9 0.5 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.9 12.9 24.8 8.2 8.5
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex