Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norddal Rekneskapskontor AS
Juridisk navn:  Norddal Rekneskapskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70259660
Postboks 82 Olavsgata 16 Fax: 70257992
6211 Valldal 6210 Valldal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 936698174
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/19/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.67%
Resultat  
  
-26.93%
Egenkapital  
  
-30.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.079.000 4.899.000 4.307.000 3.886.000 3.872.000
Resultat: 312.000 427.000 405.000 216.000 185.000
Egenkapital: 571.000 822.000 1.096.000 999.000 1.039.000
Regnskap for  Norddal Rekneskapskontor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.079.000 4.899.000 4.307.000 3.886.000 3.872.000
Driftskostnader -4.789.000 -4.504.000 -3.924.000 -3.702.000 -3.732.000
Driftsresultat 289.000 395.000 383.000 184.000 140.000
Finansinntekter 23.000 32.000 22.000 32.000 46.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 23.000 32.000 21.000 32.000 45.000
Resultat før skatt 312.000 427.000 405.000 216.000 185.000
Skattekostnad -63.000 -101.000 -107.000 -57.000 -52.000
Årsresultat 249.000 326.000 297.000 159.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 103.000 110.000 118.000 125.000
Sum omløpsmidler 3.116.000 3.182.000 3.077.000 3.259.000 3.030.000
Sum eiendeler 3.219.000 3.285.000 3.187.000 3.377.000 3.155.000
Sum opptjent egenkapital 471.000 722.000 996.000 899.000 939.000
Sum egenkapital 571.000 822.000 1.096.000 999.000 1.039.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.648.000 2.463.000 2.090.000 2.378.000 2.115.000
Sum gjeld og egenkapital 3.219.000 3.285.000 3.186.000 3.377.000 3.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.157.000 4.898.000 4.307.000 3.886.000 3.871.000
Andre inntekter -79.000 1.000 0 0 1.000
Driftsinntekter 5.079.000 4.899.000 4.307.000 3.886.000 3.872.000
Varekostnad -7.000 -1.000 -12.000 -14.000 -12.000
Lønninger -4.137.000 -3.922.000 -3.331.000 -3.042.000 -3.125.000
Avskrivning 0 -7.000 -8.000 -8.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -645.000 -574.000 -573.000 -638.000 -594.000
Driftskostnader -4.789.000 -4.504.000 -3.924.000 -3.702.000 -3.732.000
Driftsresultat 289.000 395.000 383.000 184.000 140.000
Finansinntekter 23.000 32.000 22.000 32.000 46.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 23.000 32.000 21.000 32.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 249.000 326.000 297.000 159.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 7.000 14.000 22.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000
Sum anleggsmidler 103.000 103.000 110.000 118.000 125.000
Varebeholdning 3.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Kundefordringer 1.640.000 1.094.000 995.000 1.438.000 1.269.000
Andre fordringer 67.000 354.000 265.000 241.000 241.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.406.000 1.734.000 1.816.000 1.578.000 1.518.000
Sum omløpsmidler 3.116.000 3.182.000 3.077.000 3.259.000 3.030.000
Sum eiendeler 3.219.000 3.285.000 3.187.000 3.377.000 3.155.000
Sum opptjent egenkapital 471.000 722.000 996.000 899.000 939.000
Sum egenkapital 571.000 822.000 1.096.000 999.000 1.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 68.000 54.000 77.000 89.000 62.000
Betalbar skatt 63.000 101.000 107.000 57.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 922.000 835.000 735.000 732.000 760.000
Utbytte -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.296.000 1.273.000 970.000 1.300.000 1.042.000
Sum kortsiktig gjeld 2.648.000 2.463.000 2.090.000 2.378.000 2.115.000
Sum gjeld og egenkapital 3.219.000 3.285.000 3.186.000 3.377.000 3.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 468.000 719.000 987.000 881.000 915.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.5 1.4 1.5
Soliditet 17.7 2 34.4 29.6 32.9
Resultatgrad 5.7 8.1 8.9 4.7 3.6
Rentedekningsgrad 3 186.0
Gjeldsgrad 4.6 3 1.9 2.4 2.0
Total kapitalrentabilitet 9.7 1 12.7 6.4 5.9
Signatur
26.05.2016
DAGLEG LEIAR OG STYREMEDLEMMER.
Prokurister
26.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex