Norabakken Lege- Og Kiropraktorklinikk As
Juridisk navn:  Norabakken Lege- Og Kiropraktorklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22209033
Postboks 5874 Majorstuen Pilestredet 75D Fax:
0308 Oslo 354 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997310721
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 8/23/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frogner Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.71%
Resultat  
  
-209.76%
Egenkapital  
  
-185%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.033.000 4.062.000 3.800.000 2.964.000 2.861.000
Resultat: -45.000 41.000 -213.000 22.000 146.000
Egenkapital: -57.000 -20.000 -49.000 113.000 82.000
Regnskap for  Norabakken Lege- Og Kiropraktorklinikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.033.000 4.062.000 3.800.000 2.964.000 2.861.000
Driftskostnader -4.073.000 -4.020.000 -4.007.000 -2.940.000 -2.715.000
Driftsresultat -39.000 43.000 -206.000 24.000 146.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 -6.000 -2.000 0
Finans -6.000 -3.000 -6.000 -2.000 0
Resultat før skatt -45.000 41.000 -213.000 22.000 146.000
Skattekostnad 8.000 -11.000 51.000 0 -44.000
Årsresultat -37.000 29.000 -162.000 22.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 64.000 59.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 308.000 330.000 141.000 283.000 267.000
Sum eiendeler 368.000 394.000 200.000 333.000 317.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 -133.000 -162.000 0 -31.000
Sum egenkapital -57.000 -20.000 -49.000 113.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 425.000 414.000 249.000 220.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 394.000 200.000 333.000 316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.033.000 4.062.000 0 2.939.000 0
Andre inntekter 0 0 3.800.000 24.000 2.861.000
Driftsinntekter 4.033.000 4.062.000 3.800.000 2.964.000 2.861.000
Varekostnad -153.000 -174.000 -124.000 -431.000 -273.000
Lønninger -1.827.000 -1.783.000 -1.640.000 -1.138.000 -977.000
Avskrivning -13.000 -21.000 -42.000 0 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.080.000 -2.042.000 -2.201.000 -1.371.000 -1.412.000
Driftskostnader -4.073.000 -4.020.000 -4.007.000 -2.940.000 -2.715.000
Driftsresultat -39.000 43.000 -206.000 24.000 146.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 -6.000 -2.000 0
Finans -6.000 -3.000 -6.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 29.000 -162.000 22.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 39.000 51.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 25.000 8.000 50.000 50.000
Sum varige driftsmidler 13.000 25.000 8.000 50.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 64.000 59.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 45.000 214.000 0
Andre fordringer 7.000 0 0 1.000 187.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 301.000 330.000 96.000 68.000 80.000
Sum omløpsmidler 308.000 330.000 141.000 283.000 267.000
Sum eiendeler 368.000 394.000 200.000 333.000 317.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 -133.000 -162.000 0 -31.000
Sum egenkapital -57.000 -20.000 -49.000 113.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 76.000 19.000 99.000 75.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 121.000 99.000 49.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 306.000 217.000 131.000 72.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 425.000 414.000 249.000 220.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 394.000 200.000 333.000 316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -117.000 -84.000 -108.000 63.000 33.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.6 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.6 1.3 1.2
Soliditet -15.5 -5.1 -24.5 33.9 25.9
Resultatgrad 1.1 -5.4 0.8 5.1
Rentedekningsgrad -6.5 10.8 -34.3 12.0
Gjeldsgrad -7.5 -20.7 -5.1 1.9 2.9
Total kapitalrentabilitet -10.6 11.2 7.2 46.2
Signatur
05.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex