Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nks østfold Krets Stiftelse Hjørgunn
Juridisk navn:  Nks østfold Krets Stiftelse Hjørgunn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69398331
c/o Marie Herrebrøden Brødenveien 372 c/o Marie Herrebrøden Brødenveien 372 Fax:
1763 Halden 1763 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 975263622
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 5/18/1982
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.05%
Resultat  
  
29.79%
Egenkapital  
  
-10.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 377.000 410.000 336.000 369.000 354.000
Resultat: -99.000 -141.000 -149.000 -30.000 23.000
Egenkapital: 871.000 970.000 1.111.000 1.260.000 1.302.000
Regnskap for  Nks østfold Krets Stiftelse Hjørgunn
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 377.000 410.000 336.000 369.000 354.000
Driftskostnader -477.000 -552.000 -487.000 -401.000 -334.000
Driftsresultat -100.000 -142.000 -150.000 -32.000 20.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt -99.000 -141.000 -149.000 -30.000 23.000
Skattekostnad 0 0 0 -11.000 -27.000
Årsresultat -99.000 -141.000 -149.000 -41.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 584.000 681.000 778.000 875.000 972.000
Sum omløpsmidler 340.000 405.000 378.000 419.000 389.000
Sum eiendeler 924.000 1.086.000 1.156.000 1.294.000 1.361.000
Sum opptjent egenkapital 671.000 770.000 911.000 1.060.000 1.102.000
Sum egenkapital 871.000 970.000 1.111.000 1.260.000 1.302.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 116.000 44.000 33.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 924.000 1.086.000 1.155.000 1.293.000 1.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 369.000 354.000
Andre inntekter 377.000 410.000 336.000 0 0
Driftsinntekter 377.000 410.000 336.000 369.000 354.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -73.000 -18.000 -1.000
Avskrivning -97.000 -97.000 -97.000 -97.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -380.000 -455.000 -317.000 -286.000 -242.000
Driftskostnader -477.000 -552.000 -487.000 -401.000 -334.000
Driftsresultat -100.000 -142.000 -150.000 -32.000 20.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -99.000 -141.000 -149.000 -41.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 576.000 650.000 725.000 799.000 874.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 31.000 53.000 76.000 98.000
Sum varige driftsmidler 584.000 681.000 778.000 875.000 972.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 584.000 681.000 778.000 875.000 972.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 27.000 0 0
Andre fordringer 21.000 15.000 10.000 36.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 319.000 388.000 340.000 383.000 358.000
Sum omløpsmidler 340.000 405.000 378.000 419.000 389.000
Sum eiendeler 924.000 1.086.000 1.156.000 1.294.000 1.361.000
Sum opptjent egenkapital 671.000 770.000 911.000 1.060.000 1.102.000
Sum egenkapital 871.000 970.000 1.111.000 1.260.000 1.302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 44.000 103.000 17.000 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 11.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 5.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 14.000 26.000 12.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 116.000 44.000 33.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 924.000 1.086.000 1.155.000 1.293.000 1.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000 289.000 334.000 386.000 330.000
Likviditetsgrad 1 6.4 3.5 8.6 12.7 6.6
Likviditetsgrad 2 6.4 3.5 8.6 12.7 6.6
Soliditet 94.3 89.3 96.2 97.4 95.7
Resultatgrad -26.5 -34.6 -44.6 -8.7 5.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -10.7 -12.9 -2.4 1.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex