Nirak Company AS
Juridisk navn:  Nirak Company AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64835200
Industriveien 27B Industriveien 27B Fax: 64835223
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 930982458
Aksjekapital: 294.460 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/27/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
9.24%
Egenkapital  
  
-9.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Resultat: 331.000 303.000 9.875.000 2.110.000 2.126.000
Egenkapital: 35.112.000 38.938.000 42.610.000 36.740.000 36.657.000
Regnskap for  Nirak Company AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Driftskostnader -811.000 -953.000 -149.000 -163.000 -168.000
Driftsresultat -511.000 -653.000 151.000 137.000 132.000
Finansinntekter 842.000 983.000 9.751.000 2.000.000 2.008.000
Finanskostnader 0 -27.000 -27.000 -27.000 -15.000
Finans 842.000 956.000 9.724.000 1.973.000 1.993.000
Resultat før skatt 331.000 303.000 9.875.000 2.110.000 2.126.000
Skattekostnad 0 0 -30.000 -27.000 219.000
Årsresultat 331.000 303.000 9.845.000 2.083.000 2.345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.171.000 37.171.000 37.171.000 37.171.000 37.171.000
Sum omløpsmidler 2.283.000 6.702.000 10.808.000 2.341.000 2.245.000
Sum eiendeler 39.454.000 43.873.000 47.979.000 39.512.000 39.416.000
Sum opptjent egenkapital 13.709.000 17.534.000 21.206.000 15.337.000 15.254.000
Sum egenkapital 35.112.000 38.938.000 42.610.000 36.740.000 36.657.000
Sum langsiktig gjeld 2.249.000 426.000 1.335.000 605.000 605.000
Sum kortsiktig gjeld 2.092.000 4.509.000 4.035.000 2.167.000 2.153.000
Sum gjeld og egenkapital 39.453.000 43.872.000 47.979.000 39.512.000 39.415.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Driftsinntekter 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -583.000 -441.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -512.000 -149.000 -163.000 -168.000
Driftskostnader -811.000 -953.000 -149.000 -163.000 -168.000
Driftsresultat -511.000 -653.000 151.000 137.000 132.000
Finansinntekter 842.000 983.000 9.751.000 2.000.000 2.008.000
Finanskostnader 0 -27.000 -27.000 -27.000 -15.000
Finans 842.000 956.000 9.724.000 1.973.000 1.993.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.002.000 -3.975.000 -3.975.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 331.000 303.000 9.845.000 2.083.000 2.345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 37.171.000 37.171.000 37.171.000 37.171.000 37.171.000
Sum anleggsmidler 37.171.000 37.171.000 37.171.000 37.171.000 37.171.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 31.000 31.000 31.000 0
Andre fordringer 0 66.000 0 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 325.000 3.496.000 8.044.000 310.000 227.000
Sum omløpsmidler 2.283.000 6.702.000 10.808.000 2.341.000 2.245.000
Sum eiendeler 39.454.000 43.873.000 47.979.000 39.512.000 39.416.000
Sum opptjent egenkapital 13.709.000 17.534.000 21.206.000 15.337.000 15.254.000
Sum egenkapital 35.112.000 38.938.000 42.610.000 36.740.000 36.657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.249.000 426.000 730.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 16.000 2.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 2.249.000 426.000 1.335.000 605.000 605.000
Leverandørgjeld 10.000 400.000 7.000 129.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 30.000 27.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 34.000 38.000 7.000 8.000 4.000
Utbytte -2.002.000 -3.975.000 -3.975.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 47.000 97.000 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 2.092.000 4.509.000 4.035.000 2.167.000 2.153.000
Sum gjeld og egenkapital 39.453.000 43.872.000 47.979.000 39.512.000 39.415.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 191.000 2.193.000 6.773.000 174.000 92.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 2.7 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 2.7 1.1 1.1
Soliditet 8 88.8 88.8 9 93.0
Resultatgrad -170.3 -217.7 50.3 45.7 44.0
Rentedekningsgrad -24.2 5.6 5.1 142.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.8 20.6 5.4 5.4
Signatur
20.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2012
PROKURA I FELLESSKAP
MARIANNE KJØLE OLSEN
VIBEKE KJØLE SCANSANI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex