Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Niprox Technology AS
Juridisk navn:  Niprox Technology AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57752040
Evja Vest Evja Vest Fax: 57746099
6900 Florø 6900 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 986801235
Aksjekapital: 1.312.064 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 3/24/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.29%
Resultat  
  
-3.44%
Egenkapital  
  
7.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.395.000 18.174.000 16.992.000 14.708.000 14.987.000
Resultat: 2.530.000 2.620.000 2.864.000 2.124.000 2.228.000
Egenkapital: 2.877.000 2.676.000 2.586.000 2.523.000 2.442.000
Regnskap for  Niprox Technology AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.395.000 18.174.000 16.992.000 14.708.000 14.987.000
Driftskostnader -14.768.000 -15.553.000 -14.118.000 -12.543.000 -12.679.000
Driftsresultat 2.627.000 2.621.000 2.874.000 2.165.000 2.308.000
Finansinntekter 18.000 70.000 68.000 55.000 17.000
Finanskostnader -115.000 -72.000 -78.000 -95.000 -97.000
Finans -97.000 -2.000 -10.000 -40.000 -80.000
Resultat før skatt 2.530.000 2.620.000 2.864.000 2.124.000 2.228.000
Skattekostnad -579.000 -630.000 -501.000 -344.000 -417.000
Årsresultat 1.951.000 1.990.000 2.364.000 1.780.000 1.811.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.009.000 1.812.000 1.869.000 1.923.000 2.255.000
Sum omløpsmidler 5.746.000 6.023.000 6.551.000 5.778.000 5.639.000
Sum eiendeler 9.755.000 7.835.000 8.420.000 7.701.000 7.894.000
Sum opptjent egenkapital 1.565.000 1.364.000 1.274.000 1.211.000 1.130.000
Sum egenkapital 2.877.000 2.676.000 2.586.000 2.523.000 2.442.000
Sum langsiktig gjeld 2.195.000 546.000 867.000 1.214.000 1.558.000
Sum kortsiktig gjeld 4.683.000 4.613.000 4.967.000 3.964.000 3.894.000
Sum gjeld og egenkapital 9.755.000 7.835.000 8.420.000 7.701.000 7.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.395.000 18.110.000 16.984.000 14.650.000 14.920.000
Andre inntekter 0 64.000 8.000 58.000 67.000
Driftsinntekter 17.395.000 18.174.000 16.992.000 14.708.000 14.987.000
Varekostnad -1.844.000 -3.112.000 -3.375.000 -2.587.000 -3.088.000
Lønninger -7.524.000 -7.059.000 -6.374.000 -5.451.000 -5.608.000
Avskrivning -391.000 -370.000 -396.000 -448.000 -488.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.009.000 -5.012.000 -3.973.000 -4.057.000 -3.495.000
Driftskostnader -14.768.000 -15.553.000 -14.118.000 -12.543.000 -12.679.000
Driftsresultat 2.627.000 2.621.000 2.874.000 2.165.000 2.308.000
Finansinntekter 18.000 70.000 68.000 55.000 17.000
Finanskostnader -115.000 -72.000 -78.000 -95.000 -97.000
Finans -97.000 -2.000 -10.000 -40.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.750.000 -1.900.000 -2.300.000 -1.700.000 -1.750.000
Årsresultat 1.951.000 1.990.000 2.364.000 1.780.000 1.811.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 528.000 769.000 1.015.000 1.273.000 1.562.000
Driftsløsøre 224.000 374.000 249.000 373.000 490.000
Sum varige driftsmidler 752.000 1.143.000 1.264.000 1.645.000 2.052.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.241.000 669.000 605.000 277.000 202.000
Sum anleggsmidler 4.009.000 1.812.000 1.869.000 1.923.000 2.255.000
Varebeholdning 2.044.000 1.605.000 1.794.000 1.697.000 1.187.000
Kundefordringer 3.263.000 1.943.000 2.034.000 1.931.000 2.594.000
Andre fordringer 119.000 253.000 1.052.000 905.000 748.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 320.000 2.223.000 1.672.000 1.245.000 1.109.000
Sum omløpsmidler 5.746.000 6.023.000 6.551.000 5.778.000 5.639.000
Sum eiendeler 9.755.000 7.835.000 8.420.000 7.701.000 7.894.000
Sum opptjent egenkapital 1.565.000 1.364.000 1.274.000 1.211.000 1.130.000
Sum egenkapital 2.877.000 2.676.000 2.586.000 2.523.000 2.442.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 23.000 26.000 53.000 78.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.195.000 546.000 867.000 1.214.000 1.558.000
Leverandørgjeld 392.000 466.000 558.000 577.000 363.000
Betalbar skatt 619.000 633.000 528.000 368.000 339.000
Skyldig offentlige avgifter 990.000 759.000 710.000 573.000 717.000
Utbytte -1.750.000 -1.900.000 -2.300.000 -1.700.000 -1.750.000
Annen kortsiktig gjeld 933.000 855.000 872.000 746.000 724.000
Sum kortsiktig gjeld 4.683.000 4.613.000 4.967.000 3.964.000 3.894.000
Sum gjeld og egenkapital 9.755.000 7.835.000 8.420.000 7.701.000 7.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.063.000 1.410.000 1.584.000 1.814.000 1.745.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1 1 1 1.2
Soliditet 29.5 34.2 30.7 32.8 30.9
Resultatgrad 15.1 14.4 16.9 14.7 15.4
Rentedekningsgrad 22.8 36.4 36.8 22.8 24.0
Gjeldsgrad 2.4 1.9 2.3 2.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 27.1 34.3 34.9 28.8 29.5
Signatur
11.02.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.02.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex