Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nim Stålbygg AS
Juridisk navn:  Nim Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69808533
Askimveien 673 Askimveien 673 Fax: 69808615
1816 Skiptvet 1816 Skiptvet
Fylke: Kommune:
Viken Skiptvet
Org.nr: 862042972
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/1991 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nim stålbygg as
Regnskapsfører: Regnskap Og Consulent Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.43%
Resultat  
  
-650%
Egenkapital  
  
-32.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.339.000 2.757.000 600.000 600.000 613.000
Resultat: -363.000 66.000 119.000 244.000 276.000
Egenkapital: 558.000 828.000 1.139.000 1.044.000 873.000
Regnskap for  Nim Stålbygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.339.000 2.757.000 600.000 600.000 613.000
Driftskostnader -1.608.000 -2.575.000 -371.000 -243.000 -203.000
Driftsresultat -269.000 182.000 228.000 357.000 409.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -116.000 -109.000 -112.000 -134.000
Finans -94.000 -116.000 -109.000 -112.000 -134.000
Resultat før skatt -363.000 66.000 119.000 244.000 276.000
Skattekostnad 93.000 -377.000 -24.000 -73.000 -74.000
Årsresultat -270.000 -311.000 95.000 171.000 202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.542.000 4.542.000 4.054.000 4.223.000 4.391.000
Sum omløpsmidler 4..000 2.205.000 223.000 143.000 254.000
Sum eiendeler 4.358.000 6.747.000 4.277.000 4.366.000 4.645.000
Sum opptjent egenkapital 458.000 728.000 1.039.000 944.000 773.000
Sum egenkapital 558.000 828.000 1.139.000 1.044.000 873.000
Sum langsiktig gjeld 2.356.000 2.856.000 113.000 128.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 1.445.000 3.063.000 3.025.000 3.194.000 3.631.000
Sum gjeld og egenkapital 4.358.000 6.747.000 4.277.000 4.366.000 4.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.339.000 2.757.000 600.000 600.000 613.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.339.000 2.757.000 600.000 600.000 613.000
Varekostnad -747.000 -2.024.000 0 0 -7.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -299.000 -294.000 -168.000 -168.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -563.000 -257.000 -203.000 -75.000 -28.000
Driftskostnader -1.608.000 -2.575.000 -371.000 -243.000 -203.000
Driftsresultat -269.000 182.000 228.000 357.000 409.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -116.000 -109.000 -112.000 -134.000
Finans -94.000 -116.000 -109.000 -112.000 -134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -270.000 -311.000 95.000 171.000 202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.211.000 3.886.000 4.054.000 4.223.000 4.391.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.243.000 623.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 493.000 4.510.000 4.054.000 4.223.000 4.391.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 32.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.542.000 4.542.000 4.054.000 4.223.000 4.391.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.982.000 0 0 0
Andre fordringer 42.000 108.000 132.000 71.000 132.000
Sum investeringer 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Kasse, bank 4..000 44.000 20.000 1.000 51.000
Sum omløpsmidler 4..000 2.205.000 223.000 143.000 254.000
Sum eiendeler 4.358.000 6.747.000 4.277.000 4.366.000 4.645.000
Sum opptjent egenkapital 458.000 728.000 1.039.000 944.000 773.000
Sum egenkapital 558.000 828.000 1.139.000 1.044.000 873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 396.000 461.000 113.000 128.000 141.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.100.000 2.400.000 2.700.000
Sum langsiktig gjeld 2.356.000 2.856.000 113.000 128.000 141.000
Leverandørgjeld 38.000 872.000 7.000 18.000 20.000
Betalbar skatt 0 67.000 39.000 69.000 79.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 67.000 42.000 0 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.373.000 2.057.000 837.000 707.000 723.000
Sum kortsiktig gjeld 1.445.000 3.063.000 3.025.000 3.194.000 3.631.000
Sum gjeld og egenkapital 4.358.000 6.747.000 4.277.000 4.366.000 4.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -858.000 -2.802.000 -3.051.000 -3.377.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0 0.1
Soliditet 12.3 26.6 23.9 18.8
Resultatgrad 6.6 3 59.5 66.7
Rentedekningsgrad 1.6 2.1 3.2 3.1
Gjeldsgrad 7.1 2.8 3.2 4.3
Total kapitalrentabilitet 2.7 5.3 8.2 8.8
Signatur
16.02.2021
STYRET.
Prokurister
16.02.2021
PROKURA HVER FOR SEG
SLÅTTBRÅTHEN BJØRN RUNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex