Nils Kloster AS
Juridisk navn:  Nils Kloster AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38358840
Nesgata 19 Nesgata 19 Fax: 38358841
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 931687336
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 12/28/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.49%
Resultat  
  
108.45%
Egenkapital  
  
10.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.875.000 34.832.000 37.433.000 38.299.000 36.746.000
Resultat: 715.000 343.000 -1.424.000 515.000 2.270.000
Egenkapital: 5.844.000 5.287.000 5.052.000 6.155.000 6.437.000
Regnskap for  Nils Kloster AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.875.000 34.832.000 37.433.000 38.299.000 36.746.000
Driftskostnader -30.862.000 -34.173.000 -38.466.000 -37.372.000 -34.020.000
Driftsresultat 1.013.000 659.000 -1.033.000 928.000 2.726.000
Finansinntekter 19.000 11.000 52.000 53.000 44.000
Finanskostnader -316.000 -327.000 -442.000 -466.000 -500.000
Finans -297.000 -316.000 -390.000 -413.000 -456.000
Resultat før skatt 715.000 343.000 -1.424.000 515.000 2.270.000
Skattekostnad -158.000 -108.000 320.000 -146.000 -646.000
Årsresultat 557.000 235.000 -1.103.000 369.000 1.624.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.150.000 1.455.000 2.033.000 1.719.000 2.215.000
Sum omløpsmidler 17.679.000 16.924.000 17.244.000 20.582.000 20.851.000
Sum eiendeler 18.829.000 18.379.000 19.277.000 22.301.000 23.066.000
Sum opptjent egenkapital 5.694.000 5.137.000 4.902.000 6.005.000 6.287.000
Sum egenkapital 5.844.000 5.287.000 5.052.000 6.155.000 6.437.000
Sum langsiktig gjeld 7.545.000 7.820.000 8.304.000 9.918.000 10.283.000
Sum kortsiktig gjeld 5.441.000 5.272.000 5.921.000 6.228.000 6.346.000
Sum gjeld og egenkapital 18.830.000 18.379.000 19.277.000 22.301.000 23.066.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.875.000 34.789.000 37.283.000 38.231.000 36.630.000
Andre inntekter 0 43.000 150.000 68.000 117.000
Driftsinntekter 31.875.000 34.832.000 37.433.000 38.299.000 36.746.000
Varekostnad -15.902.000 -17.374.000 -20.620.000 -20.001.000 -17.569.000
Lønninger -11.865.000 -13.516.000 -14.153.000 -13.748.000 -12.952.000
Avskrivning -295.000 -490.000 -416.000 -499.000 -542.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.800.000 -2.793.000 -3.277.000 -3.124.000 -2.957.000
Driftskostnader -30.862.000 -34.173.000 -38.466.000 -37.372.000 -34.020.000
Driftsresultat 1.013.000 659.000 -1.033.000 928.000 2.726.000
Finansinntekter 19.000 11.000 52.000 53.000 44.000
Finanskostnader -316.000 -327.000 -442.000 -466.000 -500.000
Finans -297.000 -316.000 -390.000 -413.000 -456.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 557.000 235.000 -1.103.000 369.000 1.624.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 444.000 601.000 709.000 389.000 425.000
Fast eiendom 277.000 167.000 172.000 177.000 182.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 337.000 594.000 1.079.000 1.080.000 1.535.000
Sum varige driftsmidler 614.000 761.000 1.251.000 1.257.000 1.717.000
Sum finansielle anleggsmidler 93.000 93.000 73.000 73.000 73.000
Sum anleggsmidler 1.150.000 1.455.000 2.033.000 1.719.000 2.215.000
Varebeholdning 8.019.000 8.097.000 9.864.000 12.522.000 13.166.000
Kundefordringer 6.717.000 7.519.000 5.488.000 6.680.000 5.014.000
Andre fordringer 536.000 630.000 675.000 713.000 1.182.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.407.000 677.000 1.216.000 667.000 1.489.000
Sum omløpsmidler 17.679.000 16.924.000 17.244.000 20.582.000 20.851.000
Sum eiendeler 18.829.000 18.379.000 19.277.000 22.301.000 23.066.000
Sum opptjent egenkapital 5.694.000 5.137.000 4.902.000 6.005.000 6.287.000
Sum egenkapital 5.844.000 5.287.000 5.052.000 6.155.000 6.437.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 41.000 0 533.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.545.000 7.820.000 8.304.000 9.918.000 10.283.000
Leverandørgjeld 2.035.000 1.297.000 2.026.000 2.017.000 2.018.000
Betalbar skatt 0 0 0 110.000 629.000
Skyldig offentlige avgifter 2.048.000 2.417.000 2.407.000 1.913.000 2.336.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.358.000 1.516.000 1.488.000 1.655.000 1.362.000
Sum kortsiktig gjeld 5.441.000 5.272.000 5.921.000 6.228.000 6.346.000
Sum gjeld og egenkapital 18.830.000 18.379.000 19.277.000 22.301.000 23.066.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.238.000 11.652.000 11.323.000 14.354.000 14.505.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.2 2.9 3.3 3.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.2 1.3 1.3
Soliditet 3 28.8 26.2 27.6 27.9
Resultatgrad 3.2 1.9 -2.8 2.4 7.4
Rentedekningsgrad 3.2 2 -2.3 2 5.5
Gjeldsgrad 2.2 2.5 2.8 2.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 5.5 3.6 -5.1 4.4 12.0
Signatur
08.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex