Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Niar AS
Juridisk navn:  Niar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55318322
Postboks 1583 Vika C. Sundts Gate 51 Fax: 55318323
0118 Oslo 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 955334485
Aksjekapital: 980.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 15.000 10.000 10.000 13.000 15.000
Egenkapital: 1.433.000 1.433.000 1.433.000 1.433.000 1.433.000
Regnskap for  Niar AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -19.000 -19.000 -17.000 -18.000
Driftsresultat -20.000 -19.000 -19.000 -17.000 -18.000
Finansinntekter 35.000 30.000 29.000 30.000 34.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 35.000 30.000 29.000 30.000 34.000
Resultat før skatt 15.000 10.000 10.000 13.000 15.000
Skattekostnad -3.000 -2.000 -2.000 -3.000 -4.000
Årsresultat 12.000 8.000 8.000 10.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.448.000 1.449.000 1.448.000 1.446.000 1.448.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.448.000 1.449.000 1.448.000 1.446.000 1.448.000
Sum opptjent egenkapital 253.000 253.000 253.000 253.000 253.000
Sum egenkapital 1.433.000 1.433.000 1.433.000 1.433.000 1.433.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 16.000 15.000 13.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 1.448.000 1.449.000 1.448.000 1.446.000 1.448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -19.000 -19.000 -17.000 -18.000
Driftskostnader -20.000 -19.000 -19.000 -17.000 -18.000
Driftsresultat -20.000 -19.000 -19.000 -17.000 -18.000
Finansinntekter 35.000 30.000 29.000 30.000 34.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 35.000 30.000 29.000 30.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 8.000 8.000 10.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 248.000 248.000 248.000 248.000 248.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 248.000 248.000 248.000 248.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.201.000 1.201.000 1.201.000 1.198.000 1.200.000
Sum anleggsmidler 1.448.000 1.449.000 1.448.000 1.446.000 1.448.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 1.448.000 1.449.000 1.448.000 1.446.000 1.448.000
Sum opptjent egenkapital 253.000 253.000 253.000 253.000 253.000
Sum egenkapital 1.433.000 1.433.000 1.433.000 1.433.000 1.433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 15.000 10.000 10.000 13.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 16.000 15.000 13.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 1.448.000 1.449.000 1.448.000 1.446.000 1.448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.000 -16.000 -15.000 -13.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 9 98.9 9 99.1 99.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 0.8 0.7 0.9 1.1
Signatur
21.02.2008
STYRETS FORMANN ALENE OG/ELLER AV TO AV STYRETS ØVRIGE MED-
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex