Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Newton Ungdomsskole Drammen As
Juridisk navn:  Newton Ungdomsskole Drammen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skogliveien 4 Skogliveien 4 Fax:
3047 Drammen 3047 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 911744856
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/19/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorkollegiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-42.86%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -7.000 -15.000 -8.000 -41.000
Egenkapital: 70.000 70.000 77.000 -153.000 -146.000
Regnskap for  Newton Ungdomsskole Drammen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -7.000 -15.000 -8.000 -41.000
Driftsresultat -11.000 -7.000 -15.000 -8.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -7.000 -15.000 -8.000 -41.000
Skattekostnad 2.000 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -7.000 -15.000 -8.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 244.000 244.000 252.000 7.000 15.000
Sum eiendeler 244.000 244.000 252.000 7.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -30.000 -23.000 -183.000 -176.000
Sum egenkapital 70.000 70.000 77.000 -153.000 -146.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 174.000 174.000 174.000 160.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 244.000 244.000 251.000 7.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -7.000 -15.000 -8.000 -41.000
Driftskostnader -11.000 -7.000 -15.000 -8.000 -41.000
Driftsresultat -11.000 -7.000 -15.000 -8.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 8.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -7.000 -15.000 -8.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 234.000 244.000 252.000 7.000 15.000
Sum omløpsmidler 244.000 244.000 252.000 7.000 15.000
Sum eiendeler 244.000 244.000 252.000 7.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -30.000 -23.000 -183.000 -176.000
Sum egenkapital 70.000 70.000 77.000 -153.000 -146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 69.000 69.000 69.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 55.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 174.000 174.000 160.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 244.000 244.000 251.000 7.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.000 70.000 78.000 -153.000 -145.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 0 0.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.4 0 0.1
Soliditet 28.7 28.7 30.7 -2185.7 -1042.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.5 2.5 2.3 -1.1
Total kapitalrentabilitet -4.5 -2.9 -114.3 -292.9
Signatur
17.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex