Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nesjar AS
Juridisk navn:  Nesjar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33181843
Kleiverveien 140 Kleiverveien 140 Fax: 33187670
3268 Larvik 3268 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 976589432
Aksjekapital: 275.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/26/1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.22%
Resultat  
  
-71.43%
Egenkapital  
  
16.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.012.000 3.355.000 3.491.000 3.456.000 4.412.000
Resultat: 2.000 7.000 94.000 -251.000 -63.000
Egenkapital: -951.000 -1.138.000 -1.144.000 -1.238.000 -987.000
Regnskap for  Nesjar AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.012.000 3.355.000 3.491.000 3.456.000 4.412.000
Driftskostnader -2.980.000 -3.325.000 -3.367.000 -3.678.000 -4.446.000
Driftsresultat 31.000 31.000 124.000 -222.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 1.000 5.000 1.000
Finanskostnader -28.000 -24.000 -31.000 -34.000 -31.000
Finans -28.000 -24.000 -30.000 -29.000 -30.000
Resultat før skatt 2.000 7.000 94.000 -251.000 -63.000
Skattekostnad 42.000 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 7.000 94.000 -251.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 224.000 246.000 275.000 308.000 342.000
Sum omløpsmidler 672.000 499.000 539.000 472.000 646.000
Sum eiendeler 896.000 745.000 814.000 780.000 988.000
Sum opptjent egenkapital -1.201.000 -1.388.000 -1.394.000 -1.488.000 -1.237.000
Sum egenkapital -951.000 -1.138.000 -1.144.000 -1.238.000 -987.000
Sum langsiktig gjeld 1.266.000 1.312.000 1.399.000 1.627.000 1.695.000
Sum kortsiktig gjeld 581.000 570.000 559.000 391.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 896.000 744.000 814.000 780.000 988.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.012.000 3.355.000 3.491.000 3.456.000 4.348.000
Andre inntekter 0 0 0 0 65.000
Driftsinntekter 3.012.000 3.355.000 3.491.000 3.456.000 4.412.000
Varekostnad -1.568.000 -1.869.000 -1.880.000 -2.153.000 -2.391.000
Lønninger -937.000 -999.000 -915.000 -1.009.000 -1.415.000
Avskrivning -21.000 -29.000 -34.000 -34.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -454.000 -445.000 -536.000 -527.000 -610.000
Driftskostnader -2.980.000 -3.325.000 -3.367.000 -3.678.000 -4.446.000
Driftsresultat 31.000 31.000 124.000 -222.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 1.000 5.000 1.000
Finanskostnader -28.000 -24.000 -31.000 -34.000 -31.000
Finans -28.000 -24.000 -30.000 -29.000 -30.000
Konsernbidrag 142.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 7.000 94.000 -251.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 224.000 246.000 275.000 0 342.000
Driftsløsøre 0 0 0 308.000 0
Sum varige driftsmidler 224.000 246.000 275.000 308.000 342.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 224.000 246.000 275.000 308.000 342.000
Varebeholdning 307.000 368.000 308.000 368.000 361.000
Kundefordringer 121.000 88.000 199.000 84.000 172.000
Andre fordringer 47.000 17.000 9.000 0 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 26.000 23.000 19.000 102.000
Sum omløpsmidler 672.000 499.000 539.000 472.000 646.000
Sum eiendeler 896.000 745.000 814.000 780.000 988.000
Sum opptjent egenkapital -1.201.000 -1.388.000 -1.394.000 -1.488.000 -1.237.000
Sum egenkapital -951.000 -1.138.000 -1.144.000 -1.238.000 -987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 192.000 185.000 174.000 90.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.266.000 1.312.000 1.399.000 1.627.000 1.695.000
Leverandørgjeld 140.000 109.000 47.000 148.000 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 64.000 86.000 66.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 178.000 213.000 251.000 86.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 581.000 570.000 559.000 391.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 896.000 744.000 814.000 780.000 988.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 91.000 -71.000 -20.000 81.000 366.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 1 1.2 2.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.2 0.4 0.3 1.1
Soliditet -106.1 -140.5 -158.7 -99.9
Resultatgrad 1 0.9 3.6 -6.4 -0.7
Rentedekningsgrad 1.1 1.3 4 -6.4 -1.0
Gjeldsgrad -1.9 -1.7 -1.7 -1.6 -2.0
Total kapitalrentabilitet 3.5 4.2 15.4 -27.8 -3.2
Signatur
26.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex