Nesensia AS
Juridisk navn:  Nesensia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48090610
Lybekkveien 5C Lybekkveien 5C Fax:
0772 Oslo 772 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991266380
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/16/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskaps-Centeret As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.62%
Resultat  
  
61.19%
Egenkapital  
  
26.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.143.000 4.779.000 4.188.000 3.559.000 3.454.000
Resultat: 1.059.000 657.000 866.000 912.000 956.000
Egenkapital: 3.866.000 3.059.000 2.765.000 2.137.000 1.469.000
Regnskap for  Nesensia AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.143.000 4.779.000 4.188.000 3.559.000 3.454.000
Driftskostnader -4.023.000 -3.519.000 -3.323.000 -2.614.000 -2.467.000
Driftsresultat 1.119.000 1.260.000 865.000 945.000 988.000
Finansinntekter 42.000 31.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -103.000 -634.000 -1.000 -36.000 -32.000
Finans -61.000 -603.000 0 -34.000 -31.000
Resultat før skatt 1.059.000 657.000 866.000 912.000 956.000
Skattekostnad -252.000 -163.000 -237.000 -244.000 -260.000
Årsresultat 807.000 494.000 628.000 668.000 696.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.126.000 940.000 1.746.000 908.000 1.249.000
Sum omløpsmidler 3.816.000 2.642.000 1.592.000 1.896.000 1.435.000
Sum eiendeler 4.942.000 3.582.000 3.338.000 2.804.000 2.684.000
Sum opptjent egenkapital 3.663.000 2.856.000 2.562.000 1.933.000 1.266.000
Sum egenkapital 3.866.000 3.059.000 2.765.000 2.137.000 1.469.000
Sum langsiktig gjeld 0 -19.000 0 33.000 737.000
Sum kortsiktig gjeld 1.076.000 542.000 573.000 634.000 479.000
Sum gjeld og egenkapital 4.942.000 3.582.000 3.338.000 2.803.000 2.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.871.000 4.373.000 4.097.000 3.504.000 3.260.000
Andre inntekter 272.000 406.000 91.000 56.000 194.000
Driftsinntekter 5.143.000 4.779.000 4.188.000 3.559.000 3.454.000
Varekostnad -1.050.000 -816.000 -360.000 -43.000 0
Lønninger -1.581.000 -1.362.000 -1.384.000 -1.265.000 -1.108.000
Avskrivning -255.000 -222.000 -355.000 -372.000 -438.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.137.000 -1.119.000 -1.224.000 -934.000 -850.000
Driftskostnader -4.023.000 -3.519.000 -3.323.000 -2.614.000 -2.467.000
Driftsresultat 1.119.000 1.260.000 865.000 945.000 988.000
Finansinntekter 42.000 31.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -103.000 -634.000 -1.000 -36.000 -32.000
Finans -61.000 -603.000 0 -34.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 807.000 494.000 628.000 668.000 696.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 65.000 0 0 0 0
Fast eiendom 385.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 39.000 245.000 431.000 658.000 823.000
Driftsløsøre 95.000 110.000 136.000 250.000 426.000
Sum varige driftsmidler 518.000 395.000 567.000 908.000 1.249.000
Sum finansielle anleggsmidler 542.000 545.000 1.180.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.126.000 940.000 1.746.000 908.000 1.249.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 145.000 -208.000 53.000 0 70.000
Andre fordringer 72.000 1.263.000 8.000 43.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.600.000 1.587.000 1.455.000 1.740.000 1.311.000
Sum omløpsmidler 3.816.000 2.642.000 1.592.000 1.896.000 1.435.000
Sum eiendeler 4.942.000 3.582.000 3.338.000 2.804.000 2.684.000
Sum opptjent egenkapital 3.663.000 2.856.000 2.562.000 1.933.000 1.266.000
Sum egenkapital 3.866.000 3.059.000 2.765.000 2.137.000 1.469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 -19.000 0 33.000 70.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 -19.000 0 33.000 737.000
Leverandørgjeld 491.000 93.000 44.000 119.000 20.000
Betalbar skatt 298.000 182.000 270.000 281.000 210.000
Skyldig offentlige avgifter 115.000 112.000 116.000 107.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 171.000 156.000 143.000 127.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 1.076.000 542.000 573.000 634.000 479.000
Sum gjeld og egenkapital 4.942.000 3.582.000 3.338.000 2.803.000 2.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.740.000 2.100.000 1.019.000 1.262.000 956.000
Likviditetsgrad 1 3.5 4.9 2.8 3.0 3.0
Likviditetsgrad 2 3.5 4.9 2.8 3.0 3.0
Soliditet 78.2 85.4 82.8 76.2 54.7
Resultatgrad 21.8 26.4 20.7 26.6 28.6
Rentedekningsgrad 10.9 2 8 26.3 30.9
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 23.5 3 25.9 33.8 36.8
Signatur
20.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex