Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nergård Sild AS
Juridisk navn:  Nergård Sild AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77859900
Fax: 77859943
9386 Senjahopen 9386 Senjahopen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 984757646
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Etableringsdato: 8/6/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.34%
Resultat  
  
-25.16%
Egenkapital  
  
6.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 197.464.000 204.295.000 186.595.000 215.727.000 189.018.000
Resultat: 17.601.000 23.517.000 -9.394.000 -14.673.000 1.764.000
Egenkapital: 42.212.000 39.785.000 51.632.000 54.848.000 55.404.000
Regnskap for  Nergård Sild AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 197.464.000 204.295.000 186.595.000 215.727.000 189.018.000
Driftskostnader -179.011.000 -180.003.000 -194.619.000 -228.448.000 -184.231.000
Driftsresultat 18.453.000 24.291.000 -8.023.000 -12.720.000 4.787.000
Finansinntekter 1.438.000 13.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader 2.290.000 -787.000 -1.372.000 -1.954.000 -3.024.000
Finans 3.728.000 -774.000 -1.372.000 -1.952.000 -3.023.000
Resultat før skatt 17.601.000 23.517.000 -9.394.000 -14.673.000 1.764.000
Skattekostnad -3.889.000 -5.340.000 2.309.000 3.767.000 -262.000
Årsresultat 13.712.000 18.177.000 -7.085.000 -10.906.000 1.502.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.246.000 47.773.000 54.329.000 52.062.000 50.135.000
Sum omløpsmidler 85.530.000 85.532.000 72.423.000 83.041.000 133.749.000
Sum eiendeler 133.776.000 133.305.000 126.752.000 135.103.000 183.884.000
Sum opptjent egenkapital 3.883.000 1.456.000 13.303.000 16.518.000 17.075.000
Sum egenkapital 42.212.000 39.785.000 51.632.000 54.848.000 55.404.000
Sum langsiktig gjeld 2.812.000 3.162.000 9.185.000 18.054.000 40.768.000
Sum kortsiktig gjeld 88.752.000 90.358.000 65.936.000 62.201.000 87.711.000
Sum gjeld og egenkapital 133.776.000 133.305.000 126.753.000 135.102.000 183.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 187.507.000 196.164.000 178.398.000 205.129.000 177.312.000
Andre inntekter 9.957.000 8.131.000 8.198.000 10.598.000 11.707.000
Driftsinntekter 197.464.000 204.295.000 186.595.000 215.727.000 189.018.000
Varekostnad -119.663.000 -126.458.000 -153.730.000 -148.858.000 -159.911.000
Lønninger -95.000 -102.000 -74.000 -103.000 -18.193.000
Avskrivning -6.341.000 -7.106.000 -6.921.000 -6.600.000 -7.400.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.969.000 -40.902.000 -40.161.000 -33.923.000 -22.012.000
Driftskostnader -179.011.000 -180.003.000 -194.619.000 -228.448.000 -184.231.000
Driftsresultat 18.453.000 24.291.000 -8.023.000 -12.720.000 4.787.000
Finansinntekter 1.438.000 13.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader 2.290.000 -787.000 -1.372.000 -1.954.000 -3.024.000
Finans 3.728.000 -774.000 -1.372.000 -1.952.000 -3.023.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -14.500.000 0 0 0
Årsresultat 13.712.000 18.177.000 -7.085.000 -10.906.000 1.502.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.174.000 10.981.000 11.788.000 12.595.000 13.399.000
Maskiner anlegg 37.943.000 36.464.000 41.874.000 38.423.000 35.546.000
Driftsløsøre 95.000 294.000 634.000 1.013.000 1.159.000
Sum varige driftsmidler 48.213.000 47.739.000 54.296.000 52.031.000 50.103.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 33.000 31.000 31.000
Sum anleggsmidler 48.246.000 47.773.000 54.329.000 52.062.000 50.135.000
Varebeholdning 23.493.000 42.194.000 47.629.000 41.362.000 80.326.000
Kundefordringer 267.000 5.592.000 8.759.000 6.016.000 1.829.000
Andre fordringer 8.581.000 1.136.000 2.842.000 216.000 12.256.000
Sum investeringer 1.055.000 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 14.000 8.000 27.000
Sum omløpsmidler 85.530.000 85.532.000 72.423.000 83.041.000 133.749.000
Sum eiendeler 133.776.000 133.305.000 126.752.000 135.103.000 183.884.000
Sum opptjent egenkapital 3.883.000 1.456.000 13.303.000 16.518.000 17.075.000
Sum egenkapital 42.212.000 39.785.000 51.632.000 54.848.000 55.404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.686.000 1.980.000 1.277.000 2.364.000 2.681.000
Gjeld til kredittinstitutt 72.482.000 70.292.000 35.489.000 46.875.000 75.849.000
Sum langsiktig gjeld 2.812.000 3.162.000 9.185.000 18.054.000 40.768.000
Leverandørgjeld 16.021.000 19.055.000 29.921.000 14.959.000 10.999.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 582.000 0 197.000 52.000
Utbytte 0 -14.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 249.000 429.000 525.000 170.000 811.000
Sum kortsiktig gjeld 88.752.000 90.358.000 65.936.000 62.201.000 87.711.000
Sum gjeld og egenkapital 133.776.000 133.305.000 126.753.000 135.102.000 183.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.222.000 -4.826.000 6.487.000 20.840.000 46.038.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1.1 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.4 0.7 0.7
Soliditet 31.6 29.8 40.7 40.6 30.1
Resultatgrad 9.3 11.9 -4.3 -5.9 2.5
Rentedekningsgrad -8.1 30.9 -5.8 -6.5 1.6
Gjeldsgrad 2.2 2.4 1.5 1.5 2.3
Total kapitalrentabilitet 14.9 18.2 -6.3 -9.4 2.6
Signatur
23.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex