Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nergård Fisk As
Juridisk navn:  Nergård Fisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mefjordveien 1537 Mefjordveien 1537 Fax:
9386 Senjahopen 9386 Senjahopen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 921680589
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 11/7/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3240.91%
Egenkapital  
  
-0.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 177.051.000 0
Resultat: -1.470.000 -44.000
Egenkapital: 194.086.000 195.237.000
Regnskap for  Nergård Fisk As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 177.051.000 0
Driftskostnader -187.497.000 -42.000
Driftsresultat -10.446.000 -42.000
Finansinntekter 10.270.000 0
Finanskostnader -1.294.000 -2.000
Finans 8.976.000 -2.000
Resultat før skatt -1.470.000 -44.000
Skattekostnad 319.000 10.000
Årsresultat -1.151.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 210.444.000 195.251.000
Sum omløpsmidler 30.266.000 38.000
Sum eiendeler 240.710.000 195.289.000
Sum opptjent egenkapital -1.185.000 -35.000
Sum egenkapital 194.086.000 195.237.000
Sum langsiktig gjeld 954.000 0
Sum kortsiktig gjeld 45.671.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 240.711.000 195.288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 149.109.000 0
Andre inntekter 27.942.000 0
Driftsinntekter 177.051.000 0
Varekostnad -130.054.000 0
Lønninger -31.337.000 0
Avskrivning -379.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -32.360.000 -42.000
Driftskostnader -187.497.000 -42.000
Driftsresultat -10.446.000 -42.000
Finansinntekter 10.270.000 0
Finanskostnader -1.294.000 -2.000
Finans 8.976.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.151.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 329.000 10.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 11.239.000 0
Driftsløsøre 231.000 0
Sum varige driftsmidler 11.470.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 198.646.000 195.241.000
Sum anleggsmidler 210.444.000 195.251.000
Varebeholdning 6.633.000 0
Kundefordringer 1.087.000 0
Andre fordringer 4.937.000 10.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.486.000 28.000
Sum omløpsmidler 30.266.000 38.000
Sum eiendeler 240.710.000 195.289.000
Sum opptjent egenkapital -1.185.000 -35.000
Sum egenkapital 194.086.000 195.237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 954.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 35.308.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 954.000 0
Leverandørgjeld 4.180.000 45.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.279.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.903.000 0
Sum kortsiktig gjeld 45.671.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 240.711.000 195.288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.405.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7
Soliditet 80.6 1
Resultatgrad -5.9
Rentedekningsgrad -8.1
Gjeldsgrad 0.2 0
Total kapitalrentabilitet -0.1
Signatur
08.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex