Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nerdrum Elektronikk AS
Juridisk navn:  Nerdrum Elektronikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69833000
Industriveien 10 Industriveien 10 Fax: 69833001
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 932686929
Aksjekapital: 675.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1981 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Og Consulent Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.94%
Resultat  
  
102.22%
Egenkapital  
  
0.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.849.000 1.713.000 2.448.000 2.062.000 2.450.000
Resultat: 3.000 -135.000 5.000 169.000 -219.000
Egenkapital: 516.000 513.000 648.000 643.000 474.000
Regnskap for  Nerdrum Elektronikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.849.000 1.713.000 2.448.000 2.062.000 2.450.000
Driftskostnader -1.807.000 -1.814.000 -2.420.000 -1.866.000 -2.657.000
Driftsresultat 42.000 -101.000 29.000 197.000 -208.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -40.000 -34.000 -24.000 -28.000 -11.000
Finans -40.000 -33.000 -24.000 -28.000 -11.000
Resultat før skatt 3.000 -135.000 5.000 169.000 -219.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -11.000
Årsresultat 3.000 -135.000 5.000 169.000 -230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 13.000 26.000 2.000 8.000
Sum omløpsmidler 931.000 1.127.000 1.032.000 1.218.000 974.000
Sum eiendeler 946.000 1.140.000 1.058.000 1.220.000 982.000
Sum opptjent egenkapital -159.000 -162.000 -27.000 -32.000 -201.000
Sum egenkapital 516.000 513.000 648.000 643.000 474.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 431.000 626.000 409.000 578.000 508.000
Sum gjeld og egenkapital 947.000 1.139.000 1.057.000 1.221.000 982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.849.000 1.713.000 2.442.000 2.059.000 2.450.000
Andre inntekter 0 0 6.000 3.000 0
Driftsinntekter 1.849.000 1.713.000 2.448.000 2.062.000 2.450.000
Varekostnad -460.000 -283.000 -724.000 -457.000 -592.000
Lønninger -688.000 -750.000 -978.000 -862.000 -1.064.000
Avskrivning -15.000 -13.000 -13.000 0 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -644.000 -729.000 -705.000 -547.000 -1.000.000
Driftskostnader -1.807.000 -1.814.000 -2.420.000 -1.866.000 -2.657.000
Driftsresultat 42.000 -101.000 29.000 197.000 -208.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -40.000 -34.000 -24.000 -28.000 -11.000
Finans -40.000 -33.000 -24.000 -28.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 -135.000 5.000 169.000 -230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 13.000 26.000 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 13.000 26.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 8.000
Sum anleggsmidler 15.000 13.000 26.000 2.000 8.000
Varebeholdning 451.000 518.000 583.000 495.000 482.000
Kundefordringer 291.000 475.000 406.000 680.000 391.000
Andre fordringer 167.000 117.000 3.000 10.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 18.000 39.000 33.000 48.000
Sum omløpsmidler 931.000 1.127.000 1.032.000 1.218.000 974.000
Sum eiendeler 946.000 1.140.000 1.058.000 1.220.000 982.000
Sum opptjent egenkapital -159.000 -162.000 -27.000 -32.000 -201.000
Sum egenkapital 516.000 513.000 648.000 643.000 474.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.000 95.000 0 94.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 129.000 142.000 153.000 126.000 116.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 165.000 237.000 110.000 155.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 152.000 145.000 203.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 431.000 626.000 409.000 578.000 508.000
Sum gjeld og egenkapital 947.000 1.139.000 1.057.000 1.221.000 982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 500.000 501.000 623.000 640.000 466.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1 2.5 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.1 1.3 1.0
Soliditet 54.5 4 61.3 52.7 48.3
Resultatgrad 2.3 -5.9 1.2 9.6 -8.5
Rentedekningsgrad 1.1 1.2 7 -18.9
Gjeldsgrad 0.8 1.2 0.6 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 4.4 -8.8 2.7 16.1 -21.2
Signatur
07.12.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV ETT STYREMEDLEM ELLER I HENHOLD
TIL STYRETS BEMYNDIGELSE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex