Naustdal Elektro AS
Juridisk navn:  Naustdal Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57819369
Tunavegen 2 Tunavegen 2 Fax: 57819453
6817 Naustdal 6817 Naustdal
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 935165911
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/25/1984
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.28%
Resultat  
  
-91.6%
Egenkapital  
  
-26.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.722.000 1.799.000 1.975.000 1.833.000 1.887.000
Resultat: 10.000 119.000 0 -91.000 172.000
Egenkapital: 704.000 957.000 868.000 870.000 941.000
Regnskap for  Naustdal Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.722.000 1.799.000 1.975.000 1.833.000 1.887.000
Driftskostnader -1.708.000 -1.678.000 -1.972.000 -1.920.000 -1.710.000
Driftsresultat 14.000 122.000 3.000 -88.000 177.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -6.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 10.000 119.000 0 -91.000 172.000
Skattekostnad -2.000 -29.000 -2.000 21.000 -49.000
Årsresultat 8.000 90.000 -2.000 -71.000 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 33.000 52.000 54.000 95.000
Sum omløpsmidler 1.228.000 1.306.000 1.275.000 1.058.000 1.243.000
Sum eiendeler 1.262.000 1.339.000 1.327.000 1.112.000 1.338.000
Sum opptjent egenkapital 604.000 595.000 505.000 507.000 578.000
Sum egenkapital 704.000 957.000 868.000 870.000 941.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 6.000 14.000 10.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 535.000 375.000 445.000 233.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 1.264.000 1.339.000 1.327.000 1.113.000 1.338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.722.000 1.799.000 1.975.000 1.833.000 1.887.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.722.000 1.799.000 1.975.000 1.833.000 1.887.000
Varekostnad -752.000 -765.000 -950.000 -931.000 -618.000
Lønninger -582.000 -608.000 -683.000 -582.000 -638.000
Avskrivning 0 0 0 -61.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -374.000 -305.000 -339.000 -346.000 -393.000
Driftskostnader -1.708.000 -1.678.000 -1.972.000 -1.920.000 -1.710.000
Driftsresultat 14.000 122.000 3.000 -88.000 177.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -6.000
Finans -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 90.000 -2.000 -71.000 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 33.000 52.000 54.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 62.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 62.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 33.000 52.000 54.000 95.000
Varebeholdning 318.000 304.000 277.000 293.000 491.000
Kundefordringer 444.000 418.000 412.000 381.000 419.000
Andre fordringer 26.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 441.000 574.000 573.000 319.000 296.000
Sum omløpsmidler 1.228.000 1.306.000 1.275.000 1.058.000 1.243.000
Sum eiendeler 1.262.000 1.339.000 1.327.000 1.112.000 1.338.000
Sum opptjent egenkapital 604.000 595.000 505.000 507.000 578.000
Sum egenkapital 704.000 957.000 868.000 870.000 941.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 6.000 14.000 10.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 36.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 6.000 14.000 10.000 4.000
Leverandørgjeld 83.000 103.000 131.000 5.000 19.000
Betalbar skatt 4.000 10.000 0 0 52.000
Skyldig offentlige avgifter 129.000 203.000 243.000 172.000 224.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 59.000 70.000 56.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 535.000 375.000 445.000 233.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 1.264.000 1.339.000 1.327.000 1.113.000 1.338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 693.000 931.000 830.000 825.000 850.000
Likviditetsgrad 1 2.3 3.5 2.9 4.5 3.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2.7 2.2 3.3 2.0
Soliditet 55.7 71.5 65.4 78.2 70.3
Resultatgrad 0.8 6.8 0.2 -4.8 9.4
Rentedekningsgrad 3.5 30.5 0.8 29.7
Gjeldsgrad 0.8 0.4 0.5 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.1 9.1 0.2 -7.9 13.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex