Natur Videregående Skole
Juridisk navn:  Natur Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22908600
Strømsveien 323A Strømsveien 323A Fax: 22166057
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971526025
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 10/29/1932
Foretakstype: STI
Revisor: Langseth Revisjon AS
Regnskapsfører: Intunor Services 2 As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.19%
Resultat  
  
-81.62%
Egenkapital  
  
4.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.183.000 30.782.000 28.521.000 25.435.000 29.934.000
Resultat: 428.000 2.328.000 2.084.000 -3.924.000 -1.349.000
Egenkapital: 10.437.000 10.009.000 7.680.000 5.597.000 9.521.000
Regnskap for  Natur Videregående Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.183.000 30.782.000 28.521.000 25.435.000 29.934.000
Driftskostnader -28.786.000 -28.494.000 -26.469.000 -29.443.000 -31.307.000
Driftsresultat 397.000 2.288.000 2.051.000 -4.008.000 -1.373.000
Finansinntekter 76.000 71.000 72.000 122.000 183.000
Finanskostnader -44.000 -30.000 -40.000 -38.000 -159.000
Finans 32.000 41.000 32.000 84.000 24.000
Resultat før skatt 428.000 2.328.000 2.084.000 -3.924.000 -1.349.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 428.000 2.328.000 2.084.000 -3.924.000 -1.349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.519.000 596.000 800.000 713.000 811.000
Sum omløpsmidler 13.681.000 13.867.000 10.291.000 8.711.000 12.455.000
Sum eiendeler 15.200.000 14.463.000 11.091.000 9.424.000 13.266.000
Sum opptjent egenkapital 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum egenkapital 10.437.000 10.009.000 7.680.000 5.597.000 9.521.000
Sum langsiktig gjeld 560.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.203.000 4.454.000 3.411.000 3.828.000 3.745.000
Sum gjeld og egenkapital 15.200.000 14.463.000 11.092.000 9.425.000 13.266.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 29.183.000 30.782.000 28.521.000 25.435.000 29.934.000
Driftsinntekter 29.183.000 30.782.000 28.521.000 25.435.000 29.934.000
Varekostnad -92.000 -94.000 -90.000 -79.000 -129.000
Lønninger -20.190.000 -20.028.000 -19.253.000 -21.597.000 -23.148.000
Avskrivning -263.000 -239.000 -124.000 -692.000 -1.102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.241.000 -8.133.000 -7.002.000 -7.075.000 -6.928.000
Driftskostnader -28.786.000 -28.494.000 -26.469.000 -29.443.000 -31.307.000
Driftsresultat 397.000 2.288.000 2.051.000 -4.008.000 -1.373.000
Finansinntekter 76.000 71.000 72.000 122.000 183.000
Finanskostnader -44.000 -30.000 -40.000 -38.000 -159.000
Finans 32.000 41.000 32.000 84.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 428.000 2.328.000 2.084.000 -3.924.000 -1.349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.519.000 596.000 800.000 713.000 811.000
Sum varige driftsmidler 1.519.000 596.000 800.000 713.000 811.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.519.000 596.000 800.000 713.000 811.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 828.000 2.397.000 721.000 100.000 16.000
Andre fordringer 1.255.000 935.000 753.000 745.000 697.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.597.000 10.535.000 8.817.000 7.867.000 11.742.000
Sum omløpsmidler 13.681.000 13.867.000 10.291.000 8.711.000 12.455.000
Sum eiendeler 15.200.000 14.463.000 11.091.000 9.424.000 13.266.000
Sum opptjent egenkapital 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum egenkapital 10.437.000 10.009.000 7.680.000 5.597.000 9.521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 560.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 747.000 1.100.000 460.000 616.000 524.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 998.000 1.040.000 1.375.000 1.178.000 1.220.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.459.000 2.314.000 1.575.000 2.034.000 2.001.000
Sum kortsiktig gjeld 4.203.000 4.454.000 3.411.000 3.828.000 3.745.000
Sum gjeld og egenkapital 15.200.000 14.463.000 11.092.000 9.425.000 13.266.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.478.000 9.413.000 6.880.000 4.883.000 8.710.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.1 3 2.3 3.3
Likviditetsgrad 2 3.3 3.1 3 2.3 3.4
Soliditet 68.7 69.2 69.2 59.4 71.8
Resultatgrad 1.4 7.4 7.2 -15.8 -4.6
Rentedekningsgrad 9 76.3 51.3 -105.5 -7.5
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.1 16.3 19.1 -41.2 -9.0
Signatur
11.02.2020
SIGNATUR
TOKSTAD HEIDI
Prokurister
11.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex