Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nastro-Bygg AS
Juridisk navn:  Nastro-Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93241142
Stubberudveien 160A Stubberudveien 160A Fax: 32890447
3031 Drammen 3031 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 988588091
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Drammen Data
Utvikling:
Omsetning  
  
8.15%
Resultat  
  
83.33%
Egenkapital  
  
-0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.353.000 1.251.000 4.417.000 3.306.000 3.252.000
Resultat: -2.000 -12.000 95.000 34.000 -286.000
Egenkapital: 125.000 126.000 139.000 43.000 9.000
Regnskap for  Nastro-Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.353.000 1.251.000 4.417.000 3.306.000 3.252.000
Driftskostnader -1.355.000 -1.262.000 -4.327.000 -3.271.000 -3.537.000
Driftsresultat -2.000 -12.000 89.000 34.000 -285.000
Finansinntekter 0 0 6.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 6.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt -2.000 -12.000 95.000 34.000 -286.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -12.000 95.000 34.000 -286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 505.000 2.540.000 2.305.000 1.827.000 367.000
Sum eiendeler 505.000 2.540.000 2.305.000 1.827.000 367.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 26.000 39.000 -57.000 -91.000
Sum egenkapital 125.000 126.000 139.000 43.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 380.000 2.414.000 2.167.000 1.784.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 2.540.000 2.306.000 1.827.000 367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.353.000 1.234.000 4.374.000 3.306.000 3.252.000
Andre inntekter 0 17.000 43.000 0 0
Driftsinntekter 1.353.000 1.251.000 4.417.000 3.306.000 3.252.000
Varekostnad -355.000 -253.000 -2.978.000 -1.990.000 -1.909.000
Lønninger -763.000 -722.000 -1.017.000 -1.022.000 -1.256.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -287.000 -332.000 -259.000 -372.000
Driftskostnader -1.355.000 -1.262.000 -4.327.000 -3.271.000 -3.537.000
Driftsresultat -2.000 -12.000 89.000 34.000 -285.000
Finansinntekter 0 0 6.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 6.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -12.000 95.000 34.000 -286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 96.000 188.000 123.000 92.000
Andre fordringer 3.000 3.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 424.000 2.441.000 2.114.000 1.704.000 275.000
Sum omløpsmidler 505.000 2.540.000 2.305.000 1.827.000 367.000
Sum eiendeler 505.000 2.540.000 2.305.000 1.827.000 367.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 26.000 39.000 -57.000 -91.000
Sum egenkapital 125.000 126.000 139.000 43.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 43.000 34.000 1.000 3.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 117.000 140.000 199.000 237.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 247.000 2.263.000 2.025.000 1.583.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 2.414.000 2.167.000 1.784.000 358.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 2.540.000 2.306.000 1.827.000 367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 126.000 138.000 43.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.1 1 1.1
Soliditet 24.8 5 6 2.4 2.5
Resultatgrad -0.1 2 1 -8.8
Rentedekningsgrad -285.0
Gjeldsgrad 3 19.2 15.6 41.5 39.8
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.5 4.1 1.9 -77.7
Signatur
15.02.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex