Narvik Varmepumper Ofoten As
Juridisk navn:  Narvik Varmepumper Ofoten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47978857
Bergveien 26 Bergveien 26 Fax:
8520 Ankenes 8520 Ankenes
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 918124446
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
193.9%
Resultat  
  
-857.14%
Egenkapital  
  
-164%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 867.000 295.000 0
Resultat: -53.000 7.000 -5.000
Egenkapital: -16.000 25.000 20.000
Regnskap for  Narvik Varmepumper Ofoten As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 867.000 295.000 0
Driftskostnader -918.000 -286.000 -5.000
Driftsresultat -50.000 9.000 -5.000
Finansinntekter -2.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans -2.000 -2.000 0
Resultat før skatt -53.000 7.000 -5.000
Skattekostnad 11.000 2.000 3.000
Årsresultat -41.000 8.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 27.000 3.000
Sum omløpsmidler 431.000 335.000 30.000
Sum eiendeler 506.000 362.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 3.000 -2.000
Sum egenkapital -16.000 25.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 522.000 337.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 361.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 867.000 295.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 867.000 295.000 0
Varekostnad -647.000 -201.000 0
Lønninger -34.000 -2.000 0
Avskrivning -13.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -224.000 -77.000 -5.000
Driftskostnader -918.000 -286.000 -5.000
Driftsresultat -50.000 9.000 -5.000
Finansinntekter -2.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans -2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -41.000 8.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 2.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 25.000 0
Sum varige driftsmidler 62.000 25.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 75.000 27.000 3.000
Varebeholdning 205.000 79.000 0
Kundefordringer 87.000 67.000 0
Andre fordringer 0 35.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 139.000 154.000 30.000
Sum omløpsmidler 431.000 335.000 30.000
Sum eiendeler 506.000 362.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 3.000 -2.000
Sum egenkapital -16.000 25.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 157.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 337.000 332.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 522.000 337.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 361.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -91.000 -2.000 16.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 2.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 2.1
Soliditet -3.2 6.9 58.8
Resultatgrad -5.8 3.1
Rentedekningsgrad 4.5
Gjeldsgrad -32.6 13.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -10.3 2.5 -14.7
Signatur
02.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex