Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Namdal Produsentlag Sa
Juridisk navn:  Namdal Produsentlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74282759
Kornsilovegen 27 Kornsilovegen 27 Fax: 74282885
7863 Overhalla 7863 Overhalla
Fylke: Kommune:
Trøndelag Overhalla
Org.nr: 937716796
Aksjekapital: 884.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/14/1979
Foretakstype: SA
Revisor: Grongstad Revisjon AS
Regnskapsfører: Skistad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.66%
Resultat  
  
166.67%
Egenkapital  
  
0.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.898.000 13.629.000 14.762.000 14.787.000 15.180.000
Resultat: 96.000 -144.000 300.000 503.000 -41.000
Egenkapital: 6.602.000 6.549.000 6.683.000 6.467.000 6.111.000
Regnskap for  Namdal Produsentlag Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.898.000 13.629.000 14.762.000 14.787.000 15.180.000
Driftskostnader -18.621.000 -13.612.000 -14.374.000 -14.227.000 -15.179.000
Driftsresultat 277.000 18.000 388.000 560.000 0
Finansinntekter 5.000 6.000 5.000 12.000 34.000
Finanskostnader -187.000 -169.000 -92.000 -68.000 -75.000
Finans -182.000 -163.000 -87.000 -56.000 -41.000
Resultat før skatt 96.000 -144.000 300.000 503.000 -41.000
Skattekostnad -42.000 10.000 -85.000 -147.000 -12.000
Årsresultat 54.000 -134.000 215.000 356.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.592.000 11.225.000 10.825.000 4.582.000 5.198.000
Sum omløpsmidler 3.108.000 2.894.000 3.764.000 4.499.000 3.322.000
Sum eiendeler 13.700.000 14.119.000 14.589.000 9.081.000 8.520.000
Sum opptjent egenkapital 5.718.000 5.664.000 5.798.000 5.583.000 5.227.000
Sum egenkapital 6.602.000 6.549.000 6.683.000 6.467.000 6.111.000
Sum langsiktig gjeld 5.810.000 6.270.000 5.910.000 1.750.000 1.890.000
Sum kortsiktig gjeld 1.288.000 1.301.000 1.996.000 864.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 13.700.000 14.119.000 14.588.000 9.081.000 8.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.868.000 11.855.000 12.886.000 13.054.000 13.539.000
Andre inntekter 30.000 1.773.000 1.876.000 1.733.000 1.641.000
Driftsinntekter 18.898.000 13.629.000 14.762.000 14.787.000 15.180.000
Varekostnad -12.992.000 -9.374.000 -10.307.000 -10.392.000 -11.135.000
Lønninger -1.427.000 -1.394.000 -1.273.000 -1.101.000 -1.218.000
Avskrivning -794.000 -778.000 -573.000 -705.000 -716.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.408.000 -2.066.000 -2.221.000 -2.029.000 -2.110.000
Driftskostnader -18.621.000 -13.612.000 -14.374.000 -14.227.000 -15.179.000
Driftsresultat 277.000 18.000 388.000 560.000 0
Finansinntekter 5.000 6.000 5.000 12.000 34.000
Finanskostnader -187.000 -169.000 -92.000 -68.000 -75.000
Finans -182.000 -163.000 -87.000 -56.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 -134.000 215.000 356.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 37.000 8.000 29.000 64.000
Fast eiendom 6.587.000 6.644.000 7.627.000 1.384.000 1.594.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.440.000 4.289.000 2.895.000 3.024.000 3.395.000
Sum varige driftsmidler 10.026.000 10.933.000 10.522.000 4.408.000 4.989.000
Sum finansielle anleggsmidler 510.000 255.000 296.000 145.000 145.000
Sum anleggsmidler 10.592.000 11.225.000 10.825.000 4.582.000 5.198.000
Varebeholdning 950.000 950.000 1.050.000 930.000 850.000
Kundefordringer 1.738.000 1.198.000 1.120.000 1.388.000 858.000
Andre fordringer 89.000 49.000 252.000 52.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 697.000 1.342.000 2.129.000 1.513.000
Sum omløpsmidler 3.108.000 2.894.000 3.764.000 4.499.000 3.322.000
Sum eiendeler 13.700.000 14.119.000 14.589.000 9.081.000 8.520.000
Sum opptjent egenkapital 5.718.000 5.664.000 5.798.000 5.583.000 5.227.000
Sum egenkapital 6.602.000 6.549.000 6.683.000 6.467.000 6.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.810.000 6.270.000 5.910.000 1.750.000 1.890.000
Leverandørgjeld 600.000 457.000 1.600.000 377.000 141.000
Betalbar skatt 60.000 20.000 63.000 112.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 214.000 57.000 185.000 177.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 543.000 610.000 276.000 190.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 1.288.000 1.301.000 1.996.000 864.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 13.700.000 14.119.000 14.588.000 9.081.000 8.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.820.000 1.593.000 1.768.000 3.635.000 2.803.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 1.9 5.2 6.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.4 4.1 4.8
Soliditet 48.2 46.4 45.8 71.2 71.7
Resultatgrad 1.5 0.1 2.6 3.8 0.0
Rentedekningsgrad 1.5 0.1 4.2 8.2 0.5
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.2 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.1 0.2 2.7 6.3 0.4
Signatur
02.04.2020
FORMANNEN (ELLER NESTFORMANNEN) OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
02.04.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex