N Lie-Nielsen AS
Juridisk navn:  N Lie-Nielsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55206500
Bjørnsons Gate 36 Bjørnsons Gate 36 Fax: 55206505
5052 Bergen 5052 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 929218515
Aksjekapital: 783.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 1/2/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.78%
Resultat  
  
80.46%
Egenkapital  
  
-25.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.881.000 34.147.000 38.521.000 38.859.000 38.002.000
Resultat: -152.000 -778.000 795.000 442.000 705.000
Egenkapital: 404.000 540.000 1.187.000 1.200.000 1.147.000
Regnskap for  N Lie-Nielsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.881.000 34.147.000 38.521.000 38.859.000 38.002.000
Driftskostnader -33.667.000 -34.660.000 -37.463.000 -38.052.000 -36.983.000
Driftsresultat 214.000 -513.000 1.058.000 807.000 1.018.000
Finansinntekter 23.000 26.000 2.000 3.000 26.000
Finanskostnader -390.000 -292.000 -266.000 -368.000 -339.000
Finans -367.000 -266.000 -264.000 -365.000 -313.000
Resultat før skatt -152.000 -778.000 795.000 442.000 705.000
Skattekostnad 4.000 86.000 -203.000 -116.000 -200.000
Årsresultat -149.000 -693.000 591.000 326.000 505.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.259.000 5.125.000 3.568.000 4.635.000 5.403.000
Sum omløpsmidler 4.602.000 4.984.000 6.418.000 6.002.000 5.675.000
Sum eiendeler 8.861.000 10.109.000 9.986.000 10.637.000 11.078.000
Sum opptjent egenkapital -379.000 -243.000 404.000 417.000 364.000
Sum egenkapital 404.000 540.000 1.187.000 1.200.000 1.147.000
Sum langsiktig gjeld 3.165.000 3.760.000 2.238.000 3.019.000 3.629.000
Sum kortsiktig gjeld 5.292.000 5.809.000 6.561.000 6.418.000 6.302.000
Sum gjeld og egenkapital 8.861.000 10.109.000 9.986.000 10.637.000 11.078.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.881.000 34.132.000 38.521.000 38.859.000 38.002.000
Andre inntekter 0 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 33.881.000 34.147.000 38.521.000 38.859.000 38.002.000
Varekostnad -8.054.000 -7.989.000 -9.182.000 -9.207.000 -8.727.000
Lønninger -15.346.000 -15.396.000 -16.664.000 -17.194.000 -16.509.000
Avskrivning -1.136.000 -1.005.000 -1.125.000 -1.136.000 -1.123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.131.000 -10.270.000 -10.492.000 -10.515.000 -10.624.000
Driftskostnader -33.667.000 -34.660.000 -37.463.000 -38.052.000 -36.983.000
Driftsresultat 214.000 -513.000 1.058.000 807.000 1.018.000
Finansinntekter 23.000 26.000 2.000 3.000 26.000
Finanskostnader -390.000 -292.000 -266.000 -368.000 -339.000
Finans -367.000 -266.000 -264.000 -365.000 -313.000
Konsernbidrag 13.000 46.000 -105.000 -73.000 -146.000
Utbytte 0 0 -500.000 -200.000 -500.000
Årsresultat -149.000 -693.000 591.000 326.000 505.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.249.000 5.115.000 3.558.000 4.625.000 5.393.000
Sum varige driftsmidler 4.249.000 5.115.000 3.558.000 4.625.000 5.393.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 4.259.000 5.125.000 3.568.000 4.635.000 5.403.000
Varebeholdning 953.000 1.007.000 1.052.000 984.000 952.000
Kundefordringer 713.000 837.000 646.000 1.020.000 739.000
Andre fordringer 1.781.000 1.524.000 1.696.000 1.278.000 1.372.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.155.000 1.616.000 3.024.000 2.720.000 2.612.000
Sum omløpsmidler 4.602.000 4.984.000 6.418.000 6.002.000 5.675.000
Sum eiendeler 8.861.000 10.109.000 9.986.000 10.637.000 11.078.000
Sum opptjent egenkapital -379.000 -243.000 404.000 417.000 364.000
Sum egenkapital 404.000 540.000 1.187.000 1.200.000 1.147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 72.000 129.000 208.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.165.000 3.760.000 2.238.000 3.019.000 3.629.000
Leverandørgjeld 1.745.000 2.549.000 2.101.000 1.966.000 1.863.000
Betalbar skatt 0 0 225.000 123.000 169.000
Skyldig offentlige avgifter 1.803.000 1.491.000 1.920.000 1.930.000 1.949.000
Utbytte 0 0 -500.000 -200.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.744.000 1.770.000 1.814.000 2.198.000 1.820.000
Sum kortsiktig gjeld 5.292.000 5.809.000 6.561.000 6.418.000 6.302.000
Sum gjeld og egenkapital 8.861.000 10.109.000 9.986.000 10.637.000 11.078.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -690.000 -825.000 -143.000 -416.000 -627.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Soliditet 4.6 5.3 11.9 11.3 10.4
Resultatgrad 0.6 -1.5 2.7 2.1 2.7
Rentedekningsgrad 0.5 -1.8 4 2.2 3.1
Gjeldsgrad 20.9 17.7 7.4 7.9 8.7
Total kapitalrentabilitet 2.7 -4.8 10.6 7.6 9.4
Signatur
12.12.2007
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex