Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
N Lie-Nielsen AS
Juridisk navn:  N Lie-Nielsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55206500
Bjørnsons Gate 36 Bjørnsons Gate 36 Fax: 55206505
5052 Bergen 5052 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 929218515
Aksjekapital: 783.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 1/2/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.83%
Resultat  
  
-341.45%
Egenkapital  
  
7.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 34.839.000 33.881.000 34.147.000 38.521.000 38.859.000
Resultat: -671.000 -152.000 -778.000 795.000 442.000
Egenkapital: 434.000 404.000 540.000 1.187.000 1.200.000
Regnskap for  N Lie-Nielsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 34.839.000 33.881.000 34.147.000 38.521.000 38.859.000
Driftskostnader -35.080.000 -33.667.000 -34.660.000 -37.463.000 -38.052.000
Driftsresultat -241.000 214.000 -513.000 1.058.000 807.000
Finansinntekter 1.000 23.000 26.000 2.000 3.000
Finanskostnader -430.000 -390.000 -292.000 -266.000 -368.000
Finans -429.000 -367.000 -266.000 -264.000 -365.000
Resultat før skatt -671.000 -152.000 -778.000 795.000 442.000
Skattekostnad 0 4.000 86.000 -203.000 -116.000
Årsresultat -671.000 -149.000 -693.000 591.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.976.000 4.259.000 5.125.000 3.568.000 4.635.000
Sum omløpsmidler 4.057.000 4.602.000 4.984.000 6.418.000 6.002.000
Sum eiendeler 8.033.000 8.861.000 10.109.000 9.986.000 10.637.000
Sum opptjent egenkapital -349.000 -379.000 -243.000 404.000 417.000
Sum egenkapital 434.000 404.000 540.000 1.187.000 1.200.000
Sum langsiktig gjeld 1.756.000 3.165.000 3.760.000 2.238.000 3.019.000
Sum kortsiktig gjeld 5.843.000 5.292.000 5.809.000 6.561.000 6.418.000
Sum gjeld og egenkapital 8.033.000 8.861.000 10.109.000 9.986.000 10.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.839.000 33.881.000 34.132.000 38.521.000 38.859.000
Andre inntekter 0 0 15.000 0 0
Driftsinntekter 34.839.000 33.881.000 34.147.000 38.521.000 38.859.000
Varekostnad -8.263.000 -8.054.000 -7.989.000 -9.182.000 -9.207.000
Lønninger -16.501.000 -15.346.000 -15.396.000 -16.664.000 -17.194.000
Avskrivning -1.139.000 -1.136.000 -1.005.000 -1.125.000 -1.136.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.177.000 -9.131.000 -10.270.000 -10.492.000 -10.515.000
Driftskostnader -35.080.000 -33.667.000 -34.660.000 -37.463.000 -38.052.000
Driftsresultat -241.000 214.000 -513.000 1.058.000 807.000
Finansinntekter 1.000 23.000 26.000 2.000 3.000
Finanskostnader -430.000 -390.000 -292.000 -266.000 -368.000
Finans -429.000 -367.000 -266.000 -264.000 -365.000
Konsernbidrag 700.000 13.000 46.000 -105.000 -73.000
Utbytte 0 0 0 -500.000 -200.000
Årsresultat -671.000 -149.000 -693.000 591.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.702.000 4.249.000 5.115.000 3.558.000 4.625.000
Sum varige driftsmidler 3.702.000 4.249.000 5.115.000 3.558.000 4.625.000
Sum finansielle anleggsmidler 274.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 3.976.000 4.259.000 5.125.000 3.568.000 4.635.000
Varebeholdning 1.005.000 953.000 1.007.000 1.052.000 984.000
Kundefordringer 1.053.000 713.000 837.000 646.000 1.020.000
Andre fordringer 1.445.000 1.781.000 1.524.000 1.696.000 1.278.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 553.000 1.155.000 1.616.000 3.024.000 2.720.000
Sum omløpsmidler 4.057.000 4.602.000 4.984.000 6.418.000 6.002.000
Sum eiendeler 8.033.000 8.861.000 10.109.000 9.986.000 10.637.000
Sum opptjent egenkapital -349.000 -379.000 -243.000 404.000 417.000
Sum egenkapital 434.000 404.000 540.000 1.187.000 1.200.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 72.000 129.000
Gjeld til kredittinstitutt 131.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.756.000 3.165.000 3.760.000 2.238.000 3.019.000
Leverandørgjeld 2.273.000 1.745.000 2.549.000 2.101.000 1.966.000
Betalbar skatt 0 0 0 225.000 123.000
Skyldig offentlige avgifter 1.577.000 1.803.000 1.491.000 1.920.000 1.930.000
Utbytte 0 0 0 -500.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.863.000 1.744.000 1.770.000 1.814.000 2.198.000
Sum kortsiktig gjeld 5.843.000 5.292.000 5.809.000 6.561.000 6.418.000
Sum gjeld og egenkapital 8.033.000 8.861.000 10.109.000 9.986.000 10.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.786.000 -690.000 -825.000 -143.000 -416.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.9 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8
Soliditet 5.4 4.6 5.3 11.9 11.3
Resultatgrad -0.7 0.6 -1.5 2.7 2.1
Rentedekningsgrad -0.6 0.5 -1.8 4 2.2
Gjeldsgrad 17.5 20.9 17.7 7.4 7.9
Total kapitalrentabilitet 2.7 -4.8 10.6 7.6
Signatur
12.12.2007
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex