Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nøtteliten Familiebarnehage AS
Juridisk navn:  Nøtteliten Familiebarnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52717709
St. Olavs Plass 6 St. Olavs Plass 6 Fax: 52711372
5523 Haugesund 5523 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 985453330
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/25/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Haugaland Revisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.86%
Resultat  
  
-38.19%
Egenkapital  
  
9.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.713.000 6.656.000 6.406.000 6.224.000 6.197.000
Resultat: 225.000 364.000 188.000 120.000 199.000
Egenkapital: 784.000 718.000 603.000 604.000 659.000
Regnskap for  Nøtteliten Familiebarnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.713.000 6.656.000 6.406.000 6.224.000 6.197.000
Driftskostnader -6.278.000 -6.094.000 -6.015.000 -5.893.000 -5.740.000
Driftsresultat 434.000 561.000 391.000 331.000 457.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 5.000 4.000
Finanskostnader -212.000 -199.000 -207.000 -215.000 -262.000
Finans -210.000 -197.000 -203.000 -210.000 -258.000
Resultat før skatt 225.000 364.000 188.000 120.000 199.000
Skattekostnad -50.000 -76.000 -39.000 -26.000 -47.000
Årsresultat 175.000 289.000 149.000 94.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.048.000 6.129.000 6.256.000 6.386.000 6.499.000
Sum omløpsmidler 955.000 1.087.000 811.000 708.000 931.000
Sum eiendeler 7.003.000 7.216.000 7.067.000 7.094.000 7.430.000
Sum opptjent egenkapital 684.000 618.000 503.000 504.000 559.000
Sum egenkapital 784.000 718.000 603.000 604.000 659.000
Sum langsiktig gjeld 4.619.000 4.819.000 5.013.000 5.183.000 5.551.000
Sum kortsiktig gjeld 1.600.000 1.678.000 1.451.000 1.307.000 1.220.000
Sum gjeld og egenkapital 7.003.000 7.215.000 7.067.000 7.094.000 7.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.216.000 1.219.000 1.130.000 0 0
Andre inntekter 5.497.000 5.437.000 5.277.000 6.224.000 6.197.000
Driftsinntekter 6.713.000 6.656.000 6.406.000 6.224.000 6.197.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.968.000 -4.878.000 -4.783.000 -4.606.000 -4.515.000
Avskrivning -122.000 -127.000 -130.000 -130.000 -155.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.188.000 -1.089.000 -1.102.000 -1.157.000 -1.070.000
Driftskostnader -6.278.000 -6.094.000 -6.015.000 -5.893.000 -5.740.000
Driftsresultat 434.000 561.000 391.000 331.000 457.000
Finansinntekter 2.000 2.000 4.000 5.000 4.000
Finanskostnader -212.000 -199.000 -207.000 -215.000 -262.000
Finans -210.000 -197.000 -203.000 -210.000 -258.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 -150.000 -100.000
Årsresultat 175.000 289.000 149.000 94.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.007.000 6.117.000 6.228.000 6.342.000 6.456.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 11.000 28.000 45.000 43.000
Sum varige driftsmidler 6.048.000 6.129.000 6.256.000 6.386.000 6.499.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.048.000 6.129.000 6.256.000 6.386.000 6.499.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 57.000 8.000 13.000 7.000
Andre fordringer 232.000 223.000 238.000 196.000 249.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 720.000 742.000 500.000 435.000 615.000
Sum omløpsmidler 955.000 1.087.000 811.000 708.000 931.000
Sum eiendeler 7.003.000 7.216.000 7.067.000 7.094.000 7.430.000
Sum opptjent egenkapital 684.000 618.000 503.000 504.000 559.000
Sum egenkapital 784.000 718.000 603.000 604.000 659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 198.000 179.000 155.000 116.000 91.000
Gjeld til kredittinstitutt 312.000 300.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.619.000 4.819.000 5.013.000 5.183.000 5.551.000
Leverandørgjeld 65.000 140.000 83.000 51.000 90.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 322.000 317.000 316.000 278.000 269.000
Utbytte 0 0 -150.000 -150.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 901.000 920.000 902.000 828.000 761.000
Sum kortsiktig gjeld 1.600.000 1.678.000 1.451.000 1.307.000 1.220.000
Sum gjeld og egenkapital 7.003.000 7.215.000 7.067.000 7.094.000 7.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -645.000 -591.000 -640.000 -599.000 -289.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.6 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.6 0.5 0.8
Soliditet 11.2 1 8.5 8.5 8.9
Resultatgrad 6.5 8.4 6.1 5.3 7.4
Rentedekningsgrad 2 2.8 1.9 1.5 1.8
Gjeldsgrad 7.9 9 10.7 10.7 10.3
Total kapitalrentabilitet 6.2 7.8 5.6 4.7 6.2
Signatur
08.11.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex