Nøktern AS
Juridisk navn:  Nøktern AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90506020
Leilighet 3008 Gustav Vigelands Vei 52 Leilighet 3008 Gustav Vigelands Vei 52 Fax:
0274 Oslo 274 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990391599
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/10/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alm Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.63%
Resultat  
  
-91.25%
Egenkapital  
  
-22.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.033.000 1.711.000 2.372.000 1.624.000 915.000
Resultat: 44.000 503.000 261.000 190.000 111.000
Egenkapital: 954.000 1.231.000 851.000 856.000 717.000
Regnskap for  Nøktern AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.033.000 1.711.000 2.372.000 1.624.000 915.000
Driftskostnader -990.000 -1.209.000 -2.113.000 -1.435.000 -805.000
Driftsresultat 43.000 502.000 260.000 188.000 110.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 44.000 503.000 261.000 190.000 111.000
Skattekostnad -11.000 -123.000 -66.000 -51.000 -30.000
Årsresultat 33.000 380.000 195.000 138.000 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 29.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.291.000 1.622.000 1.341.000 1.193.000 957.000
Sum eiendeler 1.314.000 1.651.000 1.341.000 1.193.000 957.000
Sum opptjent egenkapital 854.000 1.127.000 747.000 752.000 613.000
Sum egenkapital 954.000 1.231.000 851.000 856.000 717.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 359.000 420.000 491.000 337.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 1.313.000 1.651.000 1.342.000 1.193.000 957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 975.000 1.552.000 2.295.000 1.343.000 828.000
Andre inntekter 58.000 159.000 77.000 281.000 87.000
Driftsinntekter 1.033.000 1.711.000 2.372.000 1.624.000 915.000
Varekostnad -154.000 -377.000 -680.000 -624.000 -166.000
Lønninger -657.000 -353.000 -578.000 -530.000 -443.000
Avskrivning -6.000 -7.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -472.000 -855.000 -281.000 -196.000
Driftskostnader -990.000 -1.209.000 -2.113.000 -1.435.000 -805.000
Driftsresultat 43.000 502.000 260.000 188.000 110.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0 0
Årsresultat 33.000 380.000 195.000 138.000 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 29.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 23.000 29.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 29.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 100.000 0 0
Andre fordringer 0 51.000 20.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.291.000 1.571.000 1.221.000 1.185.000 957.000
Sum omløpsmidler 1.291.000 1.622.000 1.341.000 1.193.000 957.000
Sum eiendeler 1.314.000 1.651.000 1.341.000 1.193.000 957.000
Sum opptjent egenkapital 854.000 1.127.000 747.000 752.000 613.000
Sum egenkapital 954.000 1.231.000 851.000 856.000 717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 11.000 123.000 66.000 51.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 97.000 10.000 18.000 173.000 22.000
Utbytte 0 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 252.000 283.000 207.000 113.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 420.000 491.000 337.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 1.313.000 1.651.000 1.342.000 1.193.000 957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 932.000 1.202.000 850.000 856.000 717.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.9 2.7 3.5 4.0
Likviditetsgrad 2 3.6 3.9 2.7 3.6 4.0
Soliditet 72.7 74.6 63.4 71.8 74.9
Resultatgrad 4.2 29.3 1 11.6 12.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.6 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.4 30.5 19.4 15.8 11.6
Signatur
27.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex