Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næringslivets Hovedorganisasjon
Juridisk navn:  Næringslivets Hovedorganisasjon
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23088000
Postboks 5250 Majorstuen Middelthuns Gate 27 Fax: 23088001
0305 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 955600436
Aksjekapital: 108.016 NOK
Antall ansatte: 266
Etableringsdato: 11/28/1988
Foretakstype: FLI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.9%
Resultat  
  
1105.5%
Egenkapital  
  
9.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 611.202.000 577.168.000 566.967.000 556.906.000 556.784.000
Resultat: 724.624.000 -72.066.000 599.104.000 229.559.000 187.585.000
Egenkapital: 8.131.298.000 7.406.674.000 7.478.739.000 6.879.636.000 6.650.077.000
Regnskap for  Næringslivets Hovedorganisasjon
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 611.202.000 577.168.000 566.967.000 556.906.000 556.784.000
Driftskostnader -539.729.000 -509.337.000 -520.324.000 -792.042.000 -513.904.000
Driftsresultat 71.472.000 67.831.000 46.643.000 -235.136.000 42.880.000
Finansinntekter 558.127.000 0 553.019.000 464.998.000 145.053.000
Finanskostnader 95.025.000 -139.897.000 -558.000 -303.000 -348.000
Finans 653.152.000 -139.897.000 552.461.000 464.695.000 144.705.000
Resultat før skatt 724.624.000 -72.066.000 599.104.000 229.559.000 187.585.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 724.624.000 -72.066.000 599.104.000 229.559.000 187.585.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 275.700.000 267.861.000 295.925.000 312.549.000 376.654.000
Sum omløpsmidler 8.030.195.000 7.327.341.000 7.426.019.000 6.786.016.000 6.421.488.000
Sum eiendeler 8.305.895.000 7.595.202.000 7.721.944.000 7.098.565.000 6.798.142.000
Sum opptjent egenkapital 8.131.298.000 7.406.674.000 7.478.739.000 6.879.636.000 6.650.077.000
Sum egenkapital 8.131.298.000 7.406.674.000 7.478.739.000 6.879.636.000 6.650.077.000
Sum langsiktig gjeld 29.246.000 43.620.000 52.852.000 76.395.000 18.278.000
Sum kortsiktig gjeld 145.351.000 144.907.000 190.353.000 142.535.000 129.787.000
Sum gjeld og egenkapital 8.305.895.000 7.595.201.000 7.721.944.000 7.098.566.000 6.798.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 328.849.000 424.061.000 416.124.000 410.104.000 417.459.000
Andre inntekter 282.353.000 153.107.000 150.843.000 146.802.000 139.325.000
Driftsinntekter 611.202.000 577.168.000 566.967.000 556.906.000 556.784.000
Varekostnad -236.000 -1.014.000 -1.181.000 -1.054.000 -791.000
Lønninger -306.490.000 -292.406.000 -290.232.000 -478.477.000 -296.460.000
Avskrivning -1.467.000 -402.000 -373.000 -414.000 -624.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -231.536.000 -215.515.000 -228.538.000 -312.097.000 -216.029.000
Driftskostnader -539.729.000 -509.337.000 -520.324.000 -792.042.000 -513.904.000
Driftsresultat 71.472.000 67.831.000 46.643.000 -235.136.000 42.880.000
Finansinntekter 558.127.000 0 553.019.000 464.998.000 145.053.000
Finanskostnader 95.025.000 -139.897.000 -558.000 -303.000 -348.000
Finans 653.152.000 -139.897.000 552.461.000 464.695.000 144.705.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 724.624.000 -72.066.000 599.104.000 229.559.000 187.585.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 889.000 1.159.000 1.428.000 1.696.000 1.965.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.755.000 896.000 233.000 338.000 200.000
Sum varige driftsmidler 12.644.000 2.055.000 1.661.000 2.034.000 2.165.000
Sum finansielle anleggsmidler 263.056.000 265.806.000 294.264.000 310.515.000 374.489.000
Sum anleggsmidler 275.700.000 267.861.000 295.925.000 312.549.000 376.654.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 47.498.000 27.202.000 30.943.000 31.125.000 34.487.000
Andre fordringer 65.622.000 28.137.000 7.703.000 19.166.000 19.430.000
Sum investeringer 7.524.849.000 6.928.439.000 6.957.922.000 6.261.099.000 5.863.072.000
Kasse, bank 392.226.000 343.197.000 428.017.000 473.439.000 503.530.000
Sum omløpsmidler 8.030.195.000 7.327.341.000 7.426.019.000 6.786.016.000 6.421.488.000
Sum eiendeler 8.305.895.000 7.595.202.000 7.721.944.000 7.098.565.000 6.798.142.000
Sum opptjent egenkapital 8.131.298.000 7.406.674.000 7.478.739.000 6.879.636.000 6.650.077.000
Sum egenkapital 8.131.298.000 7.406.674.000 7.478.739.000 6.879.636.000 6.650.077.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.246.000 43.620.000 52.852.000 76.395.000 18.278.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.246.000 43.620.000 52.852.000 76.395.000 18.278.000
Leverandørgjeld 44.421.000 27.089.000 61.779.000 18.825.000 24.116.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.316.000 21.972.000 19.975.000 20.505.000 17.988.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.615.000 95.846.000 108.599.000 103.205.000 87.683.000
Sum kortsiktig gjeld 145.351.000 144.907.000 190.353.000 142.535.000 129.787.000
Sum gjeld og egenkapital 8.305.895.000 7.595.201.000 7.721.944.000 7.098.566.000 6.798.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.884.844.000 7.182.434.000 7.235.666.000 6.643.481.000 6.291.701.000
Likviditetsgrad 1 55.2 50.6 3 47.6 49.5
Likviditetsgrad 2 55.2 50.6 3 47.6 49.5
Soliditet 97.9 97.5 96.9 96.9 97.8
Resultatgrad 11.7 11.8 8.2 -42.2 7.7
Rentedekningsgrad -0.8 0.5 83.6 540.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.6 0.9 7.8 3.2 2.8
Signatur
24.01.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
ALMLID OLE ERIK
SIGNATUR HVER FOR SEG
DAHLSTRØM STJERN MARIA
Prokurister
24.01.2020
PROKURA
NORDVOLL ANDERS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex