Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næringsgulv AS
Juridisk navn:  Næringsgulv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95369615
Skjenlien 95 Skjenlien 95 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995283247
Aksjekapital: 496.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/1/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.5%
Resultat  
  
25.11%
Egenkapital  
  
17.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.845.000 7.658.000 10.327.000 5.566.000 5.642.000
Resultat: 1.395.000 1.115.000 1.314.000 330.000 876.000
Egenkapital: 1.953.000 1.666.000 2.910.000 1.913.000 1.669.000
Regnskap for  Næringsgulv AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.845.000 7.658.000 10.327.000 5.566.000 5.642.000
Driftskostnader -7.444.000 -6.539.000 -9.003.000 -5.234.000 -4.764.000
Driftsresultat 1.400.000 1.120.000 1.324.000 333.000 878.000
Finansinntekter 6.000 8.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 -12.000 -4.000 -5.000
Finans -5.000 -5.000 -11.000 -3.000 -2.000
Resultat før skatt 1.395.000 1.115.000 1.314.000 330.000 876.000
Skattekostnad -308.000 -258.000 -317.000 -87.000 -243.000
Årsresultat 1.087.000 856.000 997.000 244.000 633.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 127.000 187.000 113.000 143.000 225.000
Sum omløpsmidler 4.157.000 3.414.000 4.243.000 3.260.000 3.279.000
Sum eiendeler 4.284.000 3.601.000 4.356.000 3.403.000 3.504.000
Sum opptjent egenkapital 1.457.000 1.170.000 2.110.000 1.113.000 869.000
Sum egenkapital 1.953.000 1.666.000 2.910.000 1.913.000 1.669.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.331.000 1.934.000 1.446.000 1.489.000 1.835.000
Sum gjeld og egenkapital 4.284.000 3.600.000 4.356.000 3.402.000 3.504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.845.000 7.553.000 10.327.000 5.566.000 5.642.000
Andre inntekter 0 105.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.845.000 7.658.000 10.327.000 5.566.000 5.642.000
Varekostnad -5.285.000 -3.876.000 -5.933.000 -2.543.000 -2.095.000
Lønninger -1.179.000 -1.696.000 -2.180.000 -1.711.000 -1.776.000
Avskrivning -18.000 -48.000 -70.000 -83.000 -116.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -962.000 -919.000 -820.000 -897.000 -777.000
Driftskostnader -7.444.000 -6.539.000 -9.003.000 -5.234.000 -4.764.000
Driftsresultat 1.400.000 1.120.000 1.324.000 333.000 878.000
Finansinntekter 6.000 8.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -11.000 -13.000 -12.000 -4.000 -5.000
Finans -5.000 -5.000 -11.000 -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 -800.000 0 0 -800.000
Årsresultat 1.087.000 856.000 997.000 244.000 633.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 15.000 38.000 36.000 36.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 81.000 54.000 106.000 189.000
Sum varige driftsmidler 62.000 81.000 54.000 106.000 189.000
Sum finansielle anleggsmidler 49.000 90.000 21.000 0 0
Sum anleggsmidler 127.000 187.000 113.000 143.000 225.000
Varebeholdning 504.000 626.000 748.000 451.000 359.000
Kundefordringer 817.000 1.776.000 1.492.000 2.312.000 1.049.000
Andre fordringer 18.000 48.000 47.000 33.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.818.000 964.000 1.957.000 464.000 1.843.000
Sum omløpsmidler 4.157.000 3.414.000 4.243.000 3.260.000 3.279.000
Sum eiendeler 4.284.000 3.601.000 4.356.000 3.403.000 3.504.000
Sum opptjent egenkapital 1.457.000 1.170.000 2.110.000 1.113.000 869.000
Sum egenkapital 1.953.000 1.666.000 2.910.000 1.913.000 1.669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 945.000 514.000 349.000 850.000 236.000
Betalbar skatt 308.000 236.000 319.000 87.000 245.000
Skyldig offentlige avgifter 182.000 290.000 599.000 410.000 397.000
Utbytte -800.000 -800.000 0 0 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 895.000 895.000 180.000 143.000 957.000
Sum kortsiktig gjeld 2.331.000 1.934.000 1.446.000 1.489.000 1.835.000
Sum gjeld og egenkapital 4.284.000 3.600.000 4.356.000 3.402.000 3.504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.826.000 1.480.000 2.797.000 1.771.000 1.444.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 2.9 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 2.4 1.9 1.6
Soliditet 45.6 46.3 66.8 56.2 47.6
Resultatgrad 15.8 14.6 12.8 6 15.6
Rentedekningsgrad 127.3 86.2 110.3 83.3 176.2
Gjeldsgrad 1.2 1.2 0.5 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 32.8 31.3 30.4 9.8 25.1
Signatur
30.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex